مرداد-۱۰ ۱۴۰۲

۱۴اعدام جنايتكارانه در سه روز

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

۱۴اعدام جنايتكارانه در سه روز

اعدام ۹هموطن بلوچ، انتقام از جوانان شورشگر بلوچ و تلاش مذبوحانه برای مقابله با خيزش آنان

خامنه‌ای در يک انتقام كور و جنايتكارانه از جوانان شورشگر بلوچ و در يک تلاش مذبوحانه برای مقابله با خيزش دلاورانه آن‌ها، در سه روز گذشته دست كم ۹زندانی از هموطنان بلوچ را حلق‌آويز كرده است.
جلادان، روز سه‌شنبه ۱۰‌مرداد سه هموطن بلوچ را در زندان زاهدان، يک زندانی ديگر را در زندان شيبان اهواز و يک زندانی از اتباع افغانستان را در زندان زابل اعدام كردند.
دوشنبه ۹مرداد ۴هموطن بلوچ سعید براهویی و علی براهویی (خان محمد) و خدارحم محمدانی (لطیف) در زندان مرکزی زاهدان و فرهاد بادروزه (نارویی) در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند.
در همين روز یک زندانی اهل افغانستان در زندان زابل به دست جلادان حلق‌آويز شد.
یکشنبه ۸مرداد دو هموطن بلوچ به ‌نام‌های بیدالله گرگیج و شهسوار شهریاری (پلنگی) در زندان مرکزی زاهدان و یک زندانی از اتباع افغانستان به‌ نام محمد ارباب در زندان زابل حلق‌آویز شدند.
روز یکشنبه یک زندانی دیگر به ‌نام حمید عسکری‌نیا در زندان مرکزی قم قربانی ماشین اعدام خامنه‌ای شد. قضائیه خونریز آخوندها چهارشنبه ۴مرداد نیز یک هموطن بلوچ به ‌نام مسعود شه‌بخش (نوتیزهی) را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرد.

خانم مريم رجوی گفت خامنه‌ای با اين اعدام‌های وحشيانه، به‌ويژه اعدام هموطنان بلوچ، در فضای رعب و وحشت می‌دمد تا از انفجار خشم خلق و قيام‌های در تقدیر مردم به‌ستوه آمده جلوگيری كند. از جوانان شورشگر بلوچ انتقام می‌گيرند و مذبوحانه تلاش می‌كنند خيزش آن‌ها را مهار نمايند.
خانم رجوی ملل‌متحد و اتحاديه اروپا و كشورهای عضو را به پايان دادن به سكوت و بی‌عملی در مقابل ركورد‌دار شكنجه و اعدام در قرن بيست و يكم و اقدام فوری برای متوقف كردن ماشين كشتار اين رژيم فراخواند و گفت قيمت مماشات و مذاكره با آخوندهای خونریز را مردم ايران با اعدام‌های بيشتر می‌پردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰مرداد ۱۴۰۲ (اول اوت ۲۰۲۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]