آذر-۱۲ ۱۳۸۸

آفتن پستن: رهبرمقاومت خوش بین ایران

Catégories // فعاليت‌ها // مصاحبه‌ها

آفتن پستن: رهبرمقاومت خوش بین ایران

روزنامه آفتن پستن

معتقد است که رژیم آخوندی طی یک سال آینده سرنگون خواهد شد
غرب ساده انگار وتسلیم پذیراست.

رهبرمقاومت خوش بین ایران در نروژ
خانم مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران از نروژ می‌خواهد که ازبه‌وجود آمدن یک فاجعه انسانی که درعراق درحال وقوع است جلوگیری کند. نویسنده هال ور، مونیکا استرو مدال عکاس این روزنامه بوده است.

 

مقاومت ایران نسبت به آینده خوش‌بین است: قیام ایران درتابستان گذشته نشان می‌دهد که وضعیت سیاسی درایران زیاد خوب نیست. بعد ازاین‌که این حرکت مقاومت ایران درگرما‌گرم انقلاب بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ مجبور به ترک ایران شد، به‌صورت پناهنده درتبعید زندگی کرده است.
الان درچشم انتظار برگشت به وطن است:
من امیدوارم که مصاحبه بعدی‌ام با افتن پستن درتهران صورت بگیرد.
«این را خانم مریم رجوی درحالی‌که می‌خندد به ژورنالیست و عکاس آفتن پستن می‌گوید.»

رهبرکاریستماتیک شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به نروژآمده است که تا با سیاستمداران نروژ دررابطه با وضعیت هزاران تن ازافراد و وابستگان این سازمان که به‌صورت زندانی دریک کمپ نزدیک مرز ایران هستند صحبت کند. امروز قراراست او توسط کمیته خارجی مجلس میزبانی شود و هم‌چنین قراراست جلساتی با چندین نماینده پارلمان که دررابطه با وضعیت ایران علاقمند هستند، داشته باشد.

مثل ملکه.
یک ملاقات با مریم رجوی همیشه ویژه است. جنبشی را که او رهبری می‌کند در ده‌ها سال اخیرهم ازسوی پلیس مخفی شاه و هم ازسوی نیروهای واکنش سریع رژیم آخوندی تحت تعقیب بوده است. هزاران تن ازافراد و وابستگان این جنبش دستگیر و زندانی شده و یا کشته شده‌اند.
هدف فاصله‌گیری غرب ازاین جنبش یکی ازاهداف دست اول رژیم ایران درسیاست خارجی‌اش بوده است. امروز به سختی می‌توان گفت که این جنبش درداخل چه‌قدر ازحمایت برخورداراست.
با رهبری مریم رجوی، این جنبش خودش را به‌عنوان یک آلترناتیو و رقیب درمقابل رژیم ملاها درخارج خود را نشان داده است.
وقتی با مریم رجوی مواجه می‌شوید احساس می‌کنی که او یک رهبر ویژه است. او با‌ یک انگیزه خاصی دررابطه با مسائل ایران صحبت می‌کند. دریک مداری از هواداران خود او به عنوان یک ستاره خودش را نشان می‌دهد. او چیزی مثل ملکه دراو دیده میشود به طریقی که او ظاهرمی‌شود و به طریقی که او با هوادران خود برخورد میکند.

زن
به‌خصوص که او یک رهبر زنی است که دریک حرکت سیاسی که هدفش گرفتن قدرت دریک کشور مسلمان است.
وقتی که ما دررابطه با نقش زنان درجامعه صحبت می‌کنیم او خیلی بیشترخودش را درگیر این نشان می‌دهد:
زنان درجنبش ما یک نقش مهمی را درهمه جهات بازی می‌کنند.
– زنان به‌عنوان پیشتازدر پیشاپیش مبارزه برعلیه رژیم آخوندی قرارگرفته‌اند.
– درایران آینده به امرتبعیض برعلیه زنان نقطه پایانی قرارداده خواهد شد. یک برابر‌یی همیشه.
– بنابراین این برایم بسیارانگیزاننده است که به دیدن شما دراسکاندیناوی بیایم.

موقعیت کمپ اشرف درعراق یکی ازاهداف اصلی مریم رجوی ازاسکاندیناوی است.
– درتابستان گذشته عراق یک حمام خون دراشرف راه انداخت. رژیم عراق ۱۵دسامبررابرای مهلت جهت تخلیه این کمپ قرارداده بود. ما ترس آن داریم که منجربه یک قتل‌عام و یک‌سری تراژدی های انسانی درمیان ۳۵۰۰ ساکن این کمپ بشود.
– نروژ یک کشوری است که دارای یک موقعیت و صدای ویژه‌یی درجامعه جهانی است. من شما نروژی‌ها را به جد دعوت می‌کنم که این مسئله اشرف را در مجامع بین‌المللی که امکانش را دارید، مطرح کنید. انسان نباید چشمش رابه آنچه اتفاق می‌افتد، ببندد.

تهدید
چندین باراو دررابطه با مقاومت ایران و رژیم ملاها درتهران و خطری که ازجانب ملاها جامعه جهانی را تهدید می‌کند، تاکید میکند،

– آنچه که درحال اتفاق افتادن است یک رژیم بنیادگرای اسلامی درحال دستیابی به بمب اتم هست. غرب دراین مورد بسیارساده‌اندیشانه و تسلیم‌پذیر خود را نشان داده است. درطول مذاکرات غرب با ملاها رژیم ایران ازاین فرصت برای پیش‌برد مقاصد پیشرفت بمب اتم خودش استفاده کرده است. آخوندها حق دارند بخندند. برای اینکه تاکتیکی که تا به حال به‌کاربرده‌اند موفق بوده است.

اما قیام مردم ایران که ازتابستان و پاییز شروع شده درحال واژگون کردن این بازی آخوندهاست:
– ترس مردم ازسرکوب توسط رژیم آخوندی از بین رفته است. شمارش معکوس سرنگونی آخوندها شروع شده است. به‌نظرمن یک سال بیشترازعمراین رژیم باقی نمانده است.

مریم رجوی عکس‌هایی ازکسانی‌که درجریان قیام و آشوب هادرتابستان برعلیه رژیم اخوندی کشته شده‌اند را نشان می‌دهد.
– این ها تنها نمونه‌یی ازکسانی هستند که درماه‌های اخیر کشته شده‌اند.

مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق و سازمان چتری شورای ملی مقاومت ایران.

شرکت فعال درسرنگونی شاه درسال ۱۹۷۹
– تحت تعقیب توسط رژیم ملاها بعد ازانقلاب ایران.
– تقاضای پناهندگی ازصدام حسین درعراق کرد.
جنبش درلیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرارگرفت ولی اتحادیه اروپا این جنبش را از لیست خود حدف کرده است.
چندین بار این جنبش اطلاعات سری و ارزشمندی را دررابطه با برنامه اتمی رژیم ایران به کشورهای غرب ارائه داده است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]