اسفند-۱۶ ۱۳۹۶

مریم رجوی یک رهبر زن

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی یک رهبر زن

به‌رغم تلاش‌های رژیم ایران برای این که نشان بدهد، وضعیت در ایران خوب است و به‌ویژه بعد از قیام اخیر که شبیه یک زلزله سیاسی بود، با ثبات می‌باشد، جهان این واقعیت را درک می‌کند که ایران بعد از قیام اخیر شبیه به آتشفشانی است که اگرچه چند روزی فوران کرد، ولی هم‌چنان از داخل در حال جوشش است و ممکن است در هر لحظه مجددا فوران کند. و این چیزی است که خواب را از چشم این رژیم گرفته است. به‌خصوص که هم‌چنان که رهبر رژیم اذعان کرد، سازمان مجاهدین خلق پشت این قیام بود.

نزدیک به چهاردهه است که رویارویی شدید و مقاومت اسطوره‌یی و بی‌نظیری که خانم مریم رجوی مشعل امید آن را برای مردم ایران در دست دارد و آن را با تدبیر و عزم و دلاوری که تاریخ بر آن گواهی خواهد داد، هدایت می‌کند. او توانسته در مرگبارترین و تاریک‌ترین و سخت‌ترین شرایط، مقاومت را شعله‌ور و مخالفت با استبداد و امید به تغییر را در ضمیر و وجدان مردم ایران زنده نگهدارد.

و این همان چیزیست که رژیم ایران را بسیار نگران می‌کند و آزار می‌دهد و باعث می‌شود تا یک جنگ تبلیغاتی بزرگ و گسترده را علیه وی و مقاومت ایران به‌پیش ببرد. همین امر به‌وضوح نشان می‌دهد که این زن‌ فرمانده، که برای آزادی و عدالت اجتماعی مردمش می‌جنگد، اهدافش را محقق کرده و به قلب این رژیم ضربه زده است.
مریم رجوی زنی است که تبدیل به نمونه و پیشوایی شده که محافل زنان و مراجع انسانی در نقاط مختلف جهان به او توجه دارند و انظار جهانیان را به خود جلب کرده است. وی این احترام و تقدیر را به‌دلیل موفقیت در حفظ اصالت و ویژگی‌های ملی خود، در بحبوجه یک جنگ سخت برای رساندن صدای مردم به دور‌ترین نقاط جهان کسب کرده است. هم‌چنان که توانست با شجاعتی که باید به آن اذعان کرد، به‌مهمترین پارلمان‌های کشورها که مراکز تصمیم‌گیری بین المللی محسوب می‌شوند راه پیدا کند. از این رو، خانم رجوی این باور و این تاثیر را ایجاد کرده که از سبک و کیفیت خاصی برخوردار است و نه تنها در سطح مقابله با بدترین رژیم استبدادی که دوران جدید شاهد آن بوده، می‌باشد بلکه هم‌چنین در سطحی قرار دارد که این رژیم را به‌سمت سرنگونی پیش خواهد برد.

قیام دی ماه ۱۳۹۶، درایت خانم رجوی در رهبری این مقاومت و مخالفت مردمی علیه رژیم را ثابت کرد و در واقع تاکیدی است بر موفقیت وی در برقراری ارتباط با داخل ایران و توان وی برای فعال کردن شرایط. روزهای آینده، بسیاری از حوادث غیرقابل پیش‌بینی برای رژیم ایران را به‌دست این زن روشن خواهد کرد.

http://bit.ly/2HXSWiH

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]