تیر-۲۳ ۱۴۰۰

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از اجلاس سه روزه برای ایران آزاد ۲۰۲۱

Catégories // آخرین خبرها // در رسانه‌ها

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از اجلاس سه روزه برای ایران آزاد ۲۰۲۱

گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ در مامیناس، آلبانی

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس ۱۰ژوئیه ۲۰۲۱- مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران به هزاران تن از اعضای جبنش اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ در اشرف۳ می‌پیوندد.
آلترناتیو دمکراتیک پیش به سوی پیروزی
۱۰۲۹ تن از قانونگذاران، از جمله ۳۱تن از سناتورهای و اعضای کنگره و مقامات فعلی و مقامات ارشد سابق آمریکا و ایرانیان از ۵۰هزار نقطه در ۱۰۵کشور خواستار یک ایران آزاد هستند.

http://www.apimages.com/metadata/Index/Free-Iran-World-Summit-2021-in-Maminas-Albania-/810c9bb85dab4d06b98391d5595024e0/21/0

مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در دومین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد در اشرف ۳ در نزدیکی تیرانا سخنرانی می‌کند
وی گفت نشاندن ابراهیم رئیسی یک سر جلاد بر صندلی ریاست‌جمهوری و تک پایه کردن رژیم یک کار تصادفی نبود این جبر خامنه‌ای بود و این یک آرایش جنگی و سرکوبگرانه در مقابل قیام هاست.
دومین روز گردهمایی شامل ۷۰ سخنران از جمله ۱۵ هیأت از مقامات اروپایی، کانادایی و استرالیایی و هم‌چنین پنج تن از مقامات ارشد سابق کشورهای عربی و هشت هیأت پارلمانی از کشورهای عربی بود.

http://www.apimages.com/metadata/Index/Sipa-France/b3689ec1c440402c950044ece570b7b5/4/0

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]