• صفحه اول / در رسانه‌ها / رهبر مقاومت ایران: غرب با رژيم مماشات نکند. یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران موجود است
تیر-۲۳ ۱۴۰۲

رهبر مقاومت ایران: غرب با رژيم مماشات نکند. یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران موجود است

Catégories // آخرین خبرها // در رسانه‌ها

رهبر مقاومت ایران: غرب با رژيم مماشات نکند. یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران موجود است

آنسا- رم- ۱۲ژوئیه

دولت‌های غربی می بایست «سیاست مماشات در قبال ایران را رها کنند» چرا که گاهی اوقات تحت فشار این هستند که «آلترناتیوی در مقابل رژیم ملایان وجود ندارد».
اما در حقیقت آلترناتیو دموکراتیکی که ریشه‌های عمیق در جامعه و خلقیات دموکراتیک مردم ایران دارد موجود است.
این فراخوانی است که از طرف مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران که میهمان نمایندگان پارلمان ایتالیا بودند در حین یک اجلاس در پارلمان ایتالیا اعلام شد.
این نمایندگان از جمله کسانی بودند که بیانیه بین‌المللی را امضا کرده بودند. این بیانیه بین‌المللی از دولت‌ها می‌خواهد که یک تغییر بنیادی در سیاست خود در قبال رژیم تهران به‌عمل بیاورند.
رجوی همچنین در این اجلاس برنامه ۱۰‌ماده‌ای برای ایران دموکراتیک که شامل مبنای آزادی انتخابات، آزادی بیان، جدایی حکومت از مذهب، برابری زنان و مردان، حمایت از حقوق اقلیت‌ها و ایران غیر اتمی می‌باشد را معرفی نمود.
از جمله درخواست‌های رجوی گنجاندن پاسداران در لیست سازمان‌های سیاه تروریستی بود.

 

Iran: leader Resistenza,Occidente non sia compiacente con regime ‘Un’alternativa democratica a Teheran è possibile’

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – I governi occidentali devono abbandonare una “politica compiacente” verso il regime iraniano, talvolta spinta dall’idea che “non ci sia una alternativa” ai mullah, mentre una “alternativa democratica” a Teheran è possibile, viste le “radici profonde” nella società iraniana di cui godono i sentimenti democratici.

E’ l’appello lanciato da Maryam Rajavi, leader del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri-Ncri) nel corso di un convegno a Montecitorio, ospite dei parlamentari italiani che hanno firmato l’appello internazionale che chiede ai governi un netto cambiamento politico nei riguardi del regime di Teheran.

Rajavi ha anche illustrati il piano in 10 punti per un future di un Iran democratico, tra i quali si prevede il suffragio universale, la libertà di espressione, la separazione tra Stato e religione, equiparazione tra donne e uomini, protezione delle minoranze e un Iran denuclearizzato.
Tra le richieste di Rajavi quella di inserire i Pasdaran nella black-list delle organizzazioni terroristiche. (SEGUE)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]