• صفحه اول / پیام‌ها / مریم رجوی: بارونس بوتروید دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران همواره در تاریخ کشور ما به یاد خواهد ماند
اسفند-۱۱ ۱۴۰۱

مریم رجوی: بارونس بوتروید دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران همواره در تاریخ کشور ما به یاد خواهد ماند

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: بارونس بوتروید دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران همواره در تاریخ کشور ما به یاد خواهد ماند

درگذشت بارونس بتی بوتروید، رئیس سابق مجلس عوام انگلستان دوست بزرگ و دیرینه مردم و مقاومت ایران را به خانواده و دوستداران او، به مردم و پارلمان انگلستان، به‌ویژه یاران و همفکرانش در کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران و کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک تسلیت می‌گویم. زنی بزرگ، شجاع و آزادیخواه که همواره صراحت و صمیمیت فوق العاده‌اش مرا تحت تاثیر قرار می‌داد.
بارونس بوتروید قتل‌عام زندانیان سیاسی به فتوای خمینی را بزرگ‌ترین جنایت کیفر داده نشده بعد از جنگ جهانی دوم توصیف می‌کرد و می‌گفت روزی می‌آید که ما شاهد تحقق عدالت در این مورد خواهیم بود.
او همواره مدافع حقوق زنان بود و در آخرین تماسی که با او داشتم از فداکاری زنان و جوانان ایران به وجد آمده بود و برای جوانان شورشگر و رزم آوران آزادی در خیابان‌های آرزوی پیروزی می‌کرد.
او همواره دولت انگلستان را فرا می‌خواند که در طرف درست تاریخ قرار گرفته و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و شورای ملی مقاومت ایران را به‌رسمیت بشناسد.
مردم انگلستان یک سخنگوی شایسته و مردم و مقاومت ایران یک دوست بزرگ و فراموش نشدنی را از دست دادند. نام بارونس بوتروید که در یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخ ایران در کنار پیشتازان آزادی و زنان رزمنده مجاهد و مبارز ایستاد در تاریخ مردم ایران همیشه ثبت خواهد شد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]