اردیبهشت-۲۰ ۱۴۰۳

ليست‌گذاری سپاه پاسداران در پارلمان كانادا با ۳۲۷رای مثبت

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

ليست‌گذاری سپاه پاسداران در پارلمان كانادا با ۳۲۷رای مثبت

تبریک به نمايندگان پارلمان كانادا برای لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران.

امیدوارم که دولت كانادا مصوبه پارلمان و كاری كه سال‌ها به تأخير افتاده است را به اجرا در بياورد و سپاه شيطانی ظلمت و جنايت را رسماً ليست‌گذاری كند.

از اتحاديه اروپا و دولت‌های عضو می‌خواهم بيش از اين تأخير نكنند و با ليست‌گذاری تروريستی سپاه پاسداران مصوبه پارلمان اروپا در همين خصوص را به‌اجرا درآورند.

از انگلستان و استراليا و ديگر دولت‌هاي مشترك‌المنافع می‌خواهم بيش از اين در ليست‌گذاری سپاه و اطلاعات آخوندها تأخير نكنند. هر روز تأخير، رژيم آخوندی را در تروريسم و جنگ‌افروزی و گروگان‌گيری جری‌تر می‌كند.

عوامل و مزدوران سپاه و اطلاعات آخوندها و نيروی تروريستی قدس بايستی از كشورهای اروپايی و آمريكا و كانادا اخراج و پاسپورت‌های آن‌ها باطل شود. اين خواسته و حق مردم ايران و تمام رزمندگان آزادی است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]