• صفحه اول / پیام‌ها / فراخوان به اقدام فوری برای نجات رضا رسایی و حبیب دریس دو زندانی سیاسی در معرض اعدام
اردیبهشت-۰۸ ۱۴۰۳

فراخوان به اقدام فوری برای نجات رضا رسایی و حبیب دریس دو زندانی سیاسی در معرض اعدام

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان به اقدام فوری برای نجات رضا رسایی و حبیب دریس دو زندانی سیاسی در معرض اعدام

فراخوان به اقدام فوری ملل‌متحد و شورای حقوق‌بشر و نماینده ویژه برای نجات رضا رسایی و حبیب دریس، دو زندانی سیاسی در معرض اعدام و لغو حكم‌سازی پر مكر و نیرنگ اعدام توماج صالحی، هنرمند مردمی توسط قضائیه جلادان.
این احكام روی دیگر سركوب زنان برای مهار و برون رفت بحرانی است كه سراپای رژیم را در بر گرفته است.
آخوند مكارم شیرازی كه امروز از دژخیم رادان برای سركوب زنان حمایت می‌كند همان ”دزد سلطان شكر“ با بیش از ۱۰۰میلیون دلار سود حرام است.
پاسخ مردم ایران به رژیم زن ستیز اعدام و قتل‌عام، مقاومت برای سرنگونی و آزادی است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]