خرداد-۰۵ ۱۳۹۰

کنفرانس در پارلمان اروپا با حضور مریم رجوی

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

کنفرانس در پارلمان اروپا با حضور مریم رجوی

فراخوان اروپایی ـ آمریکایی در حمایت از راه حل اروپا برای اشرف

سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی در یک کنفرانس در پارلمان اروپا در بروکسل، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا را به اقدام فوری برای دستیابی به راه‌حل دراز مدت و مسالمت‌آمیز برای حل مساله اشرف فراخواندند.
شرکت‌کنندگان آمریکایی و اروپایی در حمایت از راه‌حل پارلمان اروپا برای اشرف اتفاق‌نظر داشتند و بر ضرورت خاتمه‌دادن به سرکوب ساکنان اشرف و از جمله خروج نیروهای عراقی از اشرف، لغو محاصره و شروع تحقیقات بین‌المللی در مورد کشتار هشت آوریل تاکید کردند. آنها افزودند: انتقال ساکنان اشرف به نقطه ای دیگر در عراق، نه عملی، نه منطقی و نه قانونی است و تنها زمینه‌ساز جنایتی بزرگتر علیه اشرف است. شرکت‌کنندگان، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان ملل را به اقدامات ضروری برای تضمین حفاظت اشرف و ساکنان آن از جمله استقرار یک گروه ناظر دائمی سازمان‌ ملل در اشرف و جلوگیری از انتقال اجباری آنها فراخواندند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]