آبان-۱۸ ۱۴۰۲

اعدام جنایتکارانه ۱۲‌زندانی در روز چهارشنبه و ۵۶‌اعدام در آبان ‌ماه

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اعدام جنایتکارانه ۱۲‌زندانی در روز چهارشنبه و ۵۶‌اعدام در آبان ‌ماه

خانم مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای متوقف کردن ماشین اعدام و کشتار رژیم آخوندها

خامنه‌ای در وحشت ازسرنگونی و برای سد بستن در برابر قیام مردم، زندانیان را دسته دسته روانه چوبه‌های دار می کند. دژخیمان تنها در روز چهارشنبه ۱۷‌آبان دست کم ۱۲‌زندانی را حلق‌آویز کردند. ۹‌زندانی در زندان قزلحصار، فرهاد آقایی در زندان مرکزی کرمانشاه، اکبر فرخی در زندان مرکزی ارومیه و یک زندانی دیگر در زندان مرکزی کرمان به دست جلادان اعدام شدند. با اعدام این زندانیان شمار اعدام‌های ثبت شده از ابتدای آبان‌‌ماه به ۵۶‌مورد رسید.
هم‌زمان نیروهای سرکوبگر در نوار مرزی بانه و نوسود ۹ هموطن زحمتکش کرد را که برای امرار معاش در حکومت غارتگر آخوندها به شغل طاقت فرسای کولبری مشغول بودند به رگبار بستند، یکی از کولبران به‌نام آزاد ستار پناه به قتل رسید و ۸‌تن دیگر مجروح شدند.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت خامنه‌ای مذبوحانه تلاش می‌کند با اعدام و کشتار در داخل و با جنگ‌افروزی در منطقه از انفجار خشم خلق و قيام‌های در تقدیر جلوگيری كند. اما این جنایات تنها وضعیت را انفجاری تر و خشم و نفرت مردم علیه رژیم را تشدید می‌کند. وی از ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهای عضو خواست به بی‌عملی در مقابل ركورد دار شكنجه و اعدام در قرن بيست و يكم پایان دهند و برای متوقف كردن اعدام زندانیان دست به اقدام فوری بزنند. وی افزود قيمت مماشات با آخوندهای خونریز را مردم ايران با زندان و شکنجه و اعدام بيشتر می‌پردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷‌آبان ۱۴۰۲(۸‌نوامبر ۲۰۲۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]