مرداد-۲۰ ۱۳۹۰

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت آقای مولود آئونیت

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت آقای مولود آئونیت

امروز اشرف و مقاومت ایران یک دوست و مدافع والا و جامعه بشری یکی از سخن‌گویان وجدان‌ بیدار خود را از دست داد. اما تا مبارزه برای حقوق‌بشر جاری است، نام مولود آئونیت باقی خواهد بود.

مریم رجوی با یادآوری تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آقای آئونیت در کارزار حذف نام مجاهدین از لیست گروه‌های تروریستی اروپا و محکوم شناختن حمله و توطئه ۱۷ژوئن علیه مقاومت ایران و همبستگی جهانی با اشرف افزود: صدای مولود آئونیت فراموش نخواهد شد که گفت: «حصار جنایتکارانه اشرف مایه بی‌اعتباری جامعه بین‌المللی است و ننگی است که هیچ یک از ما آن را تحمل نخواهیم کرد».

سخنانش را فراموش نمی‌کنیم که گفت:« کارزار مقاومت ایران، ارزش‌های واقعی فرانسه را زنده کرد».
و ایمان او به پیروزی خلق‌ها از یاد نمی‌رود که گفت: «تجهیزات نبرد هرچه باشد و هرچند منافعی درکار باشد که ربطی به قانون و آزادی‌های اساسی نداشته باشد، اما اراده یک ملت و مقاومت برای ارزش‌های مشخص می‌تواند به پیروزی برسد».
فقدان آقای مولود آئونیت را به‌ خانواده محترم او به‌ویژه همسرش و نیز به جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی بین خلق‌ها (مراپ) و رئیس آن خانم رونه لومینیو و به همه مبارزان حقوق بشر تسلیت می‌گویم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]