مرداد-۲۰ ۱۳۸۸

پیام به‌مناسبت شب همبستگی با اشرف در ۱۰۰ نقطه از جهان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به‌مناسبت شب همبستگی با اشرف در ۱۰۰ نقطه از جهان

در پى برگزارى شب همبستگى با اشرف در ۱۰۰ نقطه در ۴ قاره جهان، رئیس جمهور برگزیده مقاومت طى پیامى از هموطنان و حامیان مقاومت و شهر اشرف تقدیر نمود.

متن پیام خانم مریم رجوى

هموطنان عزیزى که شب گذشته در قریب ۱۰۰‌شهر جهان شب همبستگى با اشرف را برپا کردید.

به همه شما درود مى‌فرستم و از احساسات پاک شما، از اشک‌هایى که نثار کردید، و از نیایش شما که در کلیساها و سایر نقاط براى اشرف، براى شهیدانش، و براى مجروحان و اسیرانش، دست به دعا برداشتید، تقدیر مى‌کنم.
شب همبستگى با اشرف جلوه با شکوه عشق و احترام عمیق ایرانیان دور از وطن و شهروندان شریف کشورهاى مختلف نسبت به پایدارى اشرفى‌ها بود.

خانم مرضیه، بانوى هنر ایران، با حضور در کلیسایى در پاریس براى اشرفى‌ها دعا کرد.

در کلیسایى در لندن ناقوس‌ها ۳۶ بار بهخاطر ۳۶ مجاهد اسیر و براى آزادى و رهاى آنها به‌صدا درآمد و شما در همه‌جا وجدان جهانیان را برانگیختید. البته در هر شهر با شیوه‌یى.

ازخداى بزرگ، اجابت دعاهاى خالصانه و دل‌سوخته شما براى پیروزى پایدارى اشرفى‌ها و مبارزه گسترده ایرانیان در حمایت از آنان را مسألت مى‌کنم.

شمع‌هایى که شما در کلیساها و نقاط مختلف برافروختید، روشنایى آزادى در میهن اسیرمان را بشارت مى‌دهد.
هم‌چنین به اشرفى‌ها وایرانیانى که در همین روزها دست به اعتصاب غذا زده‌اند، درود مى‌فرستم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]