شهریور-۰۴ ۱۳۹۰

پیام به تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن

یاران مقاومت!
خواهران و برادران!
ایرانیان شریف و غیرتمند!
به تظاهرات و اجتماع شما که قیامی است برای آزادی مردم ایران و دفاع از اشرف مظلوم و محاصره شده و قیامی است علیه یک نام‌گذاری بی‌اعتبار در مورد مقاومت ایران درود می‌فرستم.
امروز، روز فریادهای شما برای دادخواهی یک ملت اسیر است که زندگی زیر یوغ دیکتاتوری ولایت فقیه را نمی‌خواهد.
خوشا اشرف پایدار که نمایندگان و مدافعان والایی مثل شما دارد.
و خوشا مردم ایران که در وجود شما بالاترین سرمایه‌ها را برای به‌دست آوردن آزادی و دمکراسی ذخیره کرده است.

هموطنان عزیز!
بیش از یک‌سال از صدور حکم دادگاه استیناف واشنگتن و دستور آن به وزارت‌خارجه جهت بازبینی نام‌گذاری علیه مجاهدین، می‌گذرد. بهای این تأخیر ناموجه را مردم و مقاومت ایران با خون رشیدترین فرزندان‌شان پرداخته‌اند. زندانیان سیاسی ایران هم‌چون علی‌ صارمی که توسط جلادان خامنه‌ای به‌دارآویخته شدند و آن ۳۶قهرمان آزادی در اشرف که به‌دستور رژیم ولایت فقیه به‌شهادت رسیدند، بخشی از این بهای خونین است.
از آخوندهای سفاک تهران تا دولت تحت‌الحمایه آن‌ها در عراق، همه آشکارا همین لیست‌گذاری را پشتوانه مشروعیت خونریزی‌های خود معرفی می‌کنند.

بنابراین مردم ایران از ایالات متحده می‌پرسند که چرا جواز کشتار فرزندان ما را لغو نمی‌کنید؟
حکم دادگاه واشنگتن که تصریح کرد وزارت‌خارجه در جریان نام‌گذاری ترتیبات صحیح یک دادرسی عادلانه را نقض کرده‌است و هم‌چنین ۲۰حکم از جانب دادگاه‌های اروپا علیه اتهام تروریسم، دیگر جای هیچ بحثی درباره بی‌اعتباری این برچسب باقی نگذاشته است.
اکنون این نام‌گذاری مفتضح تمیزدهنده جبهه مدافعان رژیم از جبهه آزادی و دمکراسی در ایران است.
یک‌طرف، جبهه ساخته و پرداخته خود آخوندها قرار دارد: جبهه خادمان و ذوب‌شدگان ولایت فقیه، جبهه‌یی از توجیه‌کنندگان قتل‌عام زندانیان سیاسی، مدافعان اتمی‌شدن رژیم‌، مخالفان تحریم فاشیسم ولایت فقیه و دلالان مماشات با بانکدار مرکزی تروریسم‌ که برای حفظ مجاهدین در لیست، سینه می‌زنند. آن‌ها چه با شناسنامه ایرانی، چه آمریکایی، همان‌هایی هستند که در تمام این سال‌ها سرکوب مقاومت مردم ایران را توجیه و برای انهدام اشرف و کشتار ساکنان آن خنجرها را تیز می‌کنند.

آن‌ها با صدها رشته آشکار و پنهان با نظام ولایت فقیه پیوند دارند و منافع حیاتی خود را در موجودیت این رژیم می‌بینند و در هر بزنگاهی که منافع ‌اساسی رژیم به‌خطر می‌افتد، عمامه‌ به‌زمین می‌کوبند.
در دهه ۱۹۳۰در ایالات متحده، گروه‌هایی وجود داشتند که آشکارا از هیتلر و فاشیسم‌ نازی حمایت می‌کردند.
حالا در ابعادی بسیار کوچک‌تر، باندهایی هستند که از فاشیسم مذهبی حمایت می‌کنند. در حقیقت لباس شخصی‌ها و بسیجی‌های آن سوی آب‌ها هستند اما در کسوت محقق و آکادمیسین و….
این است جبهه دفاع از فاشیسم مذهبی.
از آن‌طرف، به جبهه مدافعان آزادی و دمکراسی ایران، به جبهه مدافعان اشرف بنگرید: هزاران پارلمانتر و شخصیت مدافع حقوق بشر در اروپا و در جهان عرب و شمار کثیری از اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که یک نهضت بزرگ جهانی در دفاع از مقاومت آزادی‌ستان ایران شکل داده‌اند. یک اجماع بی‌نظیر در برابر بی‌عدالتی ۱۴ساله علیه مجاهدین و مقاومت ایران.
در آمریکا به‌خصوص در یک سال اخیر همه دیدند که زیر شدیدترین فشارها، نمایندگان کنگره با چه شجاعتی از اشرف دفاع کردند و بر برچسب تروریسم خط بطلان کشیدند.

ده‌ها تن از شریف‌ترین مقام‌های ارشد دولت‌های دو دهه اخیر این کشور در کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد در واشنگتن، بروکسل، پاریس، ژنو، برلین، لندن، و رم با موضع‌گیری‌های صریح، هیچ تردیدی در بی‌اعتباری این نام‌گذاری باقی نگذاشته‌اند.
سلام بر انصاف و روشن‌بینی آنها که سمبل‌های بزرگ تاریخ آمریکا هم‌چون جفرسون و لینکلن را زنده کرده‌اند.
دیدیم که رژیم آخوندی و باندهای بی‌مقدار هدایت‌شده از تهران، با چه توحش و سخافتی این انسان‌های والا را هدف حمله و کین‌توزی خود قرار دادند. اما آن‌ها با شجاعت تمام اعتبار و وجهه سیاسی خود را در کفه حمایت از این مقاومت قرارداده‌اند.
ما ایالات متحده را در سیمای همین انسان‌های بزرگ‌منش می‌بینیم نه سر فرودآوردگان در برابر فاشیسم مذهبی.
آن‌ها آمریکایی را نمایندگی ‌می‌کنند که دمکراسی و حقوق بشر در ایران را لازمه صلح و امنیت جهان و منافع حقیقی مردم آمریکا می‌داند.
این است آمریکایی که در کنار مردم ایران قرار دارد.

هموطنان عزیز!
بیش از ۱۷۰روز است که یاران شجاع و مقاوم شما در برابر ساختمان وزارت‌خارجه آمریکا تحصن‌کرده‌اند.
آنها در سرما و گرما و گاه در تمام ساعات شب فریاد دادخواهی ملت ایران را برای حفاظت اشرف و حذف نام‌ مجاهدین از لیست تروریستی به‌گوش جهان می‌رسانند.
می‌خواهم به آن‌ها بگویم که امروز از اشرف تا شهرهای سراسر ایران به شما سلام می‌کنند.
این مبارزه بی‌امان، این همه تکاپو و این شور و عشق بی‌پایان در وجود سایر یاران این مقاومت در آمریکا، دستاوردهای مهمی در همین یک‌سال اخیر به‌ارمغان آورده است :
-نامه‌های ۸۰۰رهبر مذهبی و دوهزار کشیش از سراسر آمریکا در حمایت از این مقاومت،
-برگزاری ۱۳جلسه استماع در کنگره و سنای آمریکا برای پی‌گیری موضوع حفاظت اشرف و ابطال نام‌گذاری بی‌اعتبار علیه مجاهدین،
-ارائه قطعنامه‌های متعدد در کنگره و به‌خصوص مصوبه ماه گذشته کمیته خارجی کنگره درباره لزوم جلوگیری از جابه‌جایی ساکنان اشرف در داخل عراق و هزاران اقدام سیاسی، پارلمانی ،مطبوعاتی و اجتماعی که تحسین همگان را برانگیخته است.
راستی که این همه پشتکار و این همه فروتنی و صمیمت‌، هر انسانی را به خصوع وا می‌دارد.
سلام بر شما که افتخار ایرانید.
در سیمای شما پیروزی محتوم آزادی ایران را می‌توان دید.

یاران مقاومت!
آن نیروهای اهریمنی که خواهران و برادران شما در اشرف را به محاصره درآورده‌اند، می‌خواهند اشرف و مجاهدان آزادی را به‌محاق‌ ببرند و محو و نابود کنند. اما شما اشرف را در اجتماع خود شعله‌ور کرده‌اید و پرچم آن را به اهتزاز درآورده‌اید. این پرچم را هر چه محکم‌تر در دست‌هایتان بفشارید؛ این پرچم آزادی و دمکراسی در ایران است .
روشن است که ایالات متحده به‌خاطر قرارداد خود با یکایک ساکنان اشرف، درتأمین حفاظت آنان به‌طور خاص مسئولیت دارد.
چنان‌که نمایندگان کنگره آمریکا تأکید کرده‌اند، هر فاجعه انسانی که از این‌ پس در اشرف رخ دهد، این دولت آمریکاست که مسئول آن است.
ما از دولت آمریکا می‌خواهیم که به کنگره و به قانون مصوب کمیته خارجی گوش کند و ایده جابه‌جایی ساکنان اشرف در داخل عراق را به‌کلی کنار بگذارد. ما از آمریکا می‌خواهیم به‌جای این ایده خطرناک، که نتیجه‌یی جز یک فاجعه انسانی بزرگ ندارد، از راه‌حل اروپا حمایت کند.
کما این‌که از سازمان ملل متحد می‌خواهیم به وظائف مبرم خود برای تأمین حفاظت اشرف اقدام کند.

هیچ‌یک از مسئولیت‌ها و تعهدات طرف‌های بین‌المللی در قبال اشرف تردید بر نمی‌دارد.
اما آن‌چه می‌تواند آن‌ها را برای انجام وظائف‌شان به حرکت درآورد، مسئولیت شما اشرف‌نشان‌ها و یاران این مقاومت است.
هم‌چنان که مسعود رجوی گفته است:« حرف اصلی این است که اگر مانند مجاهدان آزادی‌ستان اشرف چون کوه استوار بمانید و بهای آنرا هم هر چه باشد بپردازید، دنیایی به حمایت برمی‌خیزد و بشریت معاصر با ارزشهای بدون مرز انسانی با آزادی‌خواهی خود در کنار ملت ما قرار می‌گیرد. دنیای سیاست و تعادل قوا نیز خواه و ناخواه خود را با همین موج تطبیق می‌دهد».
بله حرف اصلی این است: نقش و مسئولیت یکایک شما !
و مطمئنم که در منتهای عزت و سرفرازی از عهده آن برمی‌آیید.
سلام بر آزادی
سلام بر اشرف
سلام بر مردم ایران و سلام بر یکایک شما

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]