• صفحه اول / پیام‌ها / سخنرانی خطاب به تظاهرات ایرانیان معترض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل متحد
مهر-۰۶ ۱۳۹۱

سخنرانی خطاب به تظاهرات ایرانیان معترض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل متحد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

سخنرانی خطاب به تظاهرات ایرانیان معترض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل متحد

هموطنان عزیز؛
دوستان مقاومت؛ اشرف نشان‌ها؛
با درود به همه شما که امروز در این گردهمایی پرشور حضور دارید. و با هزار تبریک به‌خاطر پیروزی بزرگ مقاومت ایران در کارزارِ بزرگ برای حذف برچسب ناعادلانه تروریسم از سازمان مجاهدین خلق ایران.
اگرچه که هنوز لغو این لیست‌گذاری بطور رسمی اعلام نشده، اما شما پیروز شدید و آخوندها و حامیان آن‌ها شکست خوردند. درود به همه شما.
وزیر کلینتون در یک اقدام شجاعانه، تصمیم خود را برای لغو نامگذاری مجاهدین به کنگره اطلاع داد. این یک تصمیم درست است که مانع جدی مردم و مقاومت ایران برای دمکراسی را کنار می‌زند.
اگرچه مدتها قبل باید این کار صورت می‌گرفت، ولی ما از این تصمیم استقبال می‌کنیم و امیدواریم منجر به یک سیاست جدید در قبال رژیم ملاها شود.
ما اکنون به آینده می نگریم و به ایران بدون سرکوب و به ایران آزاد. زمان آن رسیده است که جهان چهره واقعی مقاومت ایران برای آزادی را در پس اتهامات دروغین مشاهده کند.

آخوند‌ها ولابی‌های آن‌ها در آمریکا از هیچ تلاشی برای حفظ این برچسب ناعادلانه کوتاهی نکردند. برای بقای خود ملاها بزرگترین شیطان سازی را علیه مقاومت ایران براه انداختند. شما را به‌خاطر پایداری و سرخم نکردن در مقابل فاشیسم دینی به انواع اتهامات از جمله فرقه متهم کردند و می‌کنند. عجب ‌فرقه‌ای!!
مجاهدان آزادی را بخاطر فداکاری در راه آزادی مردم ایران مورد شماتت قرار می دهند. این بیان شرم‌گینانه فراخوان به تسلیم در مقابل ملاهاست.
ولی تسلیم، رسم مجاهدین و مقاومت ایران و رسم مردم ایران و رسم شما نیست. ما تا تغییر رژیم و برقراری دمکراسی در ایران متوقف نخواهیم شد هرگز، هرگز. هرگز

هموطنان عزیز!
موقعیت کنونی و لغو برچسب تروریستی، نتیجه ایستادگی مقاومت ایران بر آرمان آزادی است، نتیجه تلاش‌های وقفه ناپذیر شما یاران مقاومت و همچنین پایداری پرشکوه مجاهدین در اشرف و لیبرتی است.
شما گسترده‌ترین کارزار بین‌المللی را علیه سیاست مماشات و برچسب ناعادلانه تروریسم، به پیش بردید. بیش از هزار روز در مقابل وزارتخارجه تحصن کردید. شما تعادل قوای موجود را در‌هم شکستید.
بله، همانطور که مسعود رجوی گفت «بهار آزادی ایران با خود ما، در خود ما و توسط خود ما محقق می‌شود و هرگز ‌رایگان به‌دست نمی‌آید. اگر بخواهیم می‌توان و باید آن‌را بدست آورد. این آزمایش و وظیفه و مسئولیت تک‌تک ماست».

یاران مقاومت!
با الهام از این تجربه، تغییرسیاست دولتها نیز تنها با تلاش شما محقق خواهد شد.
پس همه شما را به نبردی صد برابر در جهت استقرار دمکراسی در میهن عزیزمان، ایران، فرا می‌خوانم.
و خطاب به جوانان، زنان، دختران و پسرانم در داخل ایران می‌گویم از هر فرصتی برای تحقق خواسته مردم ایران، یعنی استقرار آزادی و حاکمیت مردم، استفاده کنید.

هموطنان عزیز!
امروز شما گردآمده اید تا اعتراض خودتان را نسبت به حضور احمدی نژاد، این گماشته خامنه ای، در مقر ملل متحد اعلام کنید.
پیام شما به همه دولت‌ها و به سازمان ملل این است که: آخوند ها مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند. آن‌ها قاتلان مردم ایران هستند. گماشته خامنه‌ای را از سازمان ملل اخراج کنید. تریبون سازمان ملل را برای اشاعه پیام مرگ و نفرت به قاتل مردم ایران ندهید. این رژیم باید از سازمان ملل اخراج شود. و کرسی ایران باید به نمایندگان واقعی مردم ایران واگذارشود.
رژیم آخوندی منشا بی‌ثباتی و تهدید صلح و امنیت جهان است. بگذارید تصریح کنیم که برخلاف تبلیغات، مردم ایران مخالف برنامه هسته ای رژیم هستند. این رژیم برای بقایش نیاز به بمب اتمی دارد. راه حل این بحران تغییر رژیم است و نه مذاکره بیشتر.
به‌همین دلیل، سازمان ملل و شورای امنیت باید در مقابل تلاش و کوشش رژیم برای کسب سلاح اتمی و دخالت هایش در سوریه، دست به اقدامات موثر علیه این رژیم بزند.
امروز دو گزینه در مقابل هم قرار دارند: استمرار رژیم آخوندی یا تغییر رژیم آخوندی.
مردم ایران انتخاب خود را کرده‌اند. حضور شما تبلور عزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاهاست.
بنابراین، اکنون جامعه بین‌المللی و دولتها باید انتخاب خودشان را بکنند:
در یکسو رژیم ملاها، یعنی سرکوب، اختناق، اعدام و شکنجه ، صدور تروریسم و بنیادگرایی، مداخله در عراق، حمایت فعال از دیکتاتوری اسد و تلاش برای کسب سلاح اتمی و به‌خطر انداختن صلح و امنیت جهانی است.
در طرف دیگر مردم و مقاومت مردم ایران است با یک خواسته روشن، یعنی سرنگونی رژیم آخوندی، استقرار یک نظام جمهوری و جدایی دین و دولت.
بله، ما خواهان یک ایران آزاد، انتخابات آزاد، تنوع‌گرایی، احترام به حقوق‌بشر، نفی تبعیض ملی و مذهبی، برابری جنسی، توسعه اقتصادی، سازندگی و دوستی و احترام به قوانین وکنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم.
ما خواهان یک ایران غیر‌اتمی و مبلغ صلح و امنیت هستیم.
ما برای حاکمیت رأی مردم، مبارزه میکنیم و در فردای آزادی ایران، این تنها معیار است.
این است ایرانی که ما در پی آن هستیم.
و ما از جامعه بین‌المللی و از همه دولتها می‌خواهیم که در طرف مردم ایران قرارگیرند.
ما خواهان پایان‌دادن قطعی به سیاست استمالت از دیکتاتوری دینی هستیم.
و ما خواهان حمایت از حق آزادی و مقاومت برای مردم ایران هستیم. حقی که آن‌را بی‌تردید بدست می‌آوریم.

رژیم ملاها لرزان‌تر از همیشه است. متحد استراتژیکش، رژیم بشار اسد، در حال سرنگونی است. و ملاها برای حفظ آن به‌هر جنایتی دست می‌زنند. ولی انقلاب مردم سوریه پیروز می‌شود و سوریه آزاد خواهد شد. و درود بر قهرمانان و شهدای مردم سوریه.

دوستان عزیز!
وضعیت در داخل ایران انفجاری است.
آخوند‌ها هم‌چنان تلاش می‌کنند به‌طور کاذب، قدرت‌نمایی کنند؛ اما راه به‌جایی نخواهند برد.
وحشت ملاها از وجود این مقاومت است. آخوندها می‌دانند که شرایط انفجاری به‌تنهایی کافی نیست و لازمه تغییر، وجود یک آلترناتیو است. فلسفه لیست تروریستی و اتهامات گوناگون و شیطان سازی، نفی آلترناتیو دمکراتیک و نیروی تغییر درایران است.
توطئه رژیم و عوامل آن در عراق علیه مجاهدین، بخشی از همین سیاست حفظ رژیم است. ولی پایداری شگفت‌انگیز مجاهدان در اشرف و لیبرتی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تک تک شما و حمایت گسترده شخصیت‌های برجسته در آمریکا و سراسر جهان، طرح رژیم در رابطه با نابودی و کشتار اشرفیان را با شکست مواجه ساخت.

می‌خواستند با تبدیل کمپ لیبرتی به زندان لیبرتی روحیه مجاهدان آزادی را درهم بشکنند. اما مرام اشرفی، آرمان مجاهدین و مقاومت ایران برای آزادی، شکست‌ناپذیر است. به‌ همین دلیل، دشمنان شما شکست خوردند. پس درود بر همه شما.
ما از همه دولت‌ها و به‌ویژه اعضای شورای امنیت می‌خواهیم دولت عراق را به مراعات حق قانونی پناهندگی مجاهدان آزادی ملزم سازند و حق مالکیت آن‌ها بر دارایی‌ها‌یشان را محترم شمارند.

دولت عراق باید به محدودیت‌های سرکوبگرانه در لیبرتی تا زمان باز‌اسکان آن‌ها خاتمه دهد.
سازمان ملل درقبال وضعیت ساکنان اشرف و لیبرتی مسئول است. ادامه سکوت در قبال اقدامات سرکوبگرانه دولت عراق و تلاش برای لاپوشانی آن قابل قبول نیست.

سازمان ملل باید لیبرتی را بعنوان یک کمپ پناهندگی اعلام کند تا مانع فشار و محدودیت‌های غیرانسانی از طرف دولت عراق گردد. این خواسته مجاهدان آزادی و خواسته حامیان آن‌ها و خواسته مردم و مقاومت ایران است.

هموطنان عزیز!
شما نشان دادید که طاقت و توان تحقق بزرگ‌ترین هدف‌ها را دارید. پس با همین ایمان، با همین پشتکار و با همین پایداری به‌پیش بتازید، مبارزه و کارزار خود را گسترش دهید؛ کارزار برای دفاع از حقوق ساکنان اشرف و لیبرتی، مبارزه و مقاومت صدبرابر برای آزادی ایران اسیر و هم‌چنین مبارزه برای برقراری دمکراسی و حاکمیت مردم.
آری می‌توان و باید ایران را آزاد ساخت.
سلام بر آزادی ـ درود بر همه شما

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]