شهریور-۰۵ ۱۳۸۸

دیدار با فعالان جنبش برابری و حقوق زنان

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

دیدار با فعالان جنبش برابری و حقوق زنان

«اقدامات بین المللی برای تضمین حفاظت ساکنان اشرف به‌ویژه هزار زن مجاهد»

درادامه کارزار جهانی همبستگی با زنان اشرف و زنان ایران، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در دیدار با شماری از فعالان جنبش برابری و حقوق زنان، مبرم‌ترین اقدامات بین‌المللی را برای تضمین حفاظت ساکنان اشرف به‌ویژه هزار زن مجاهد، مورد بررسی قرارداد.

 

دراین دیدار خانم کریشنا پاتل رئیس کمیته سازمان‌های غیردولتی در کمیسیون موقعیت زنان سازمان ملل‌متحد، خانم لئا لنوکاری رئیس انجمن زنان برای صلح در فنلاند، خانم جورجیار بارکیسی حقوقدان ازایتالیا و خانم ادیل اسلین همسرلرد اسلین فقید شرکت داشتند.

خانم رجوی به زن‌ستیزی ذاتی رژیم آخوندی و جنایات و تجاوزها و شکنجه‌های وحشیانه دژخیمان این رژیم علیه زنان ایران اشاره کرد و درمورد حمله به اشرف گفت: به‌خوبی می‌دانید که ما با یک جنایت علیه بشریت دراشرف روبه روهستیم. به‌رغم حکم قاضی، به‌خواست حکومت آخوندی ازآزادی ۳۶گروگان اشرفی ممانعت شده و روزی نیست که حقوق و امنیت ساکنان اشرف و به‌ویژه زنان اشرف، با حضور نیروهای مهاجم که مستقیما زنان اشرف را به کشتار مردان و تعدی و تجاوز به زنان تهدید کرده‌اند، نقض نشود.
خانم رجوی گفت: درحالی که راه حل درازمدت، حفاظت اشرف توسط یک نیروی ملل‌متحد با پرچم ملل‌متحد است، آمریکا باید به‌طورموقت حفاظت را طبق ماده ۴۵کنوانسیون چهارم ژنو برعهده بگیرد و به‌عنوان یک اقدام فوری، هیأتی ازسوی ملل‌متحد هرچه سریع‌تر دراشرف مستقرشود.

شرکت کنندگان ضمن ابراز همبستگی با زنان اشرف و زنان ایران، به ارائه راه حل‌ها و طرح اقدامات ضروری پرداختند و تأکید کردند که درچارچوب ملل‌متحد وسازمان‌های غیردولتی می‌توان وباید به دفاع ازحقوق زنان اشرف برخاست.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]