• صفحه اول / پیام‌ها / تبریک به پرزیدنت فرانسوا هولاند به خاطر «بهار تغییر در فرانسه»؛پیروزی فرانسوا هولاند پیروزی حقوق بشر و دموکراسی
اردیبهشت-۱۸ ۱۳۹۱

تبریک به پرزیدنت فرانسوا هولاند به خاطر «بهار تغییر در فرانسه»؛پیروزی فرانسوا هولاند پیروزی حقوق بشر و دموکراسی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تبریک به پرزیدنت فرانسوا هولاند به خاطر «بهار تغییر در فرانسه»؛پیروزی فرانسوا هولاند پیروزی حقوق بشر و دموکراسی

پیروزی درخشان آقای فرانسوا هولاند را از سوی مردم و مقاومت ایران تبریک میگویم. این پیروزی، «بهار تغییر در فرانسه» است.
مردم فرانسه با انتخاب شایسته خود دوران جدیدی را در تاریخ کشورشان آغاز کردند. پیروزی فرانسوا هولاند پیروزی ارزشهای فرانسه، پیروزی حقوق بشر و دموکراسی و احیای فرانسه مهد حقوق بشر است. مردم فرانسه با این انتخاب تاریخی این درایت را از خود نشان دادند که وفاداری به اصول،اخلاق در سیاست، رد تبعیض و شوینیسم، عدالت قبل از هر چیز، چیرگی ارزشهای انسانی و تغییر همین الان را انتخاب برگزینند.
این پیروزی فراتر از مرزهای فرانسه می‌رود و ملاهایی که بیرحمانه در ایران حکم می‌رانند اولین بازندگان آن خواهند بود. مقاومت ایران نیز، همچون همه شیفتگان آزادی، بسیار آرزو داشت که فرانسه جایگاه خود را در جهان باز یابد و مدافع ارزشهای جهانشمول برای ملتهایی باشد که درد می‌کشند. این زمان اکنون فرا رسیده است.

مریم رجوی همچنین درپیام تبریک خود به فرانسوا اولاند افزود: شما با شعار پرمعنا وپر قدرت« تغییر» توانستید فرانسویان را به بهار فرانسه فرا بخوانید و کارزاری عظیم در این خصوص را به پیروزی برسانید. امیدوارم شعار بر حق تغییر و عدالت شامل همه پهنهها گردد و بویژه در عرصه بین المللی حق آزادی و عدالت و حق مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران را که در جهان امروز بزرگترین تهدید صلح وامنیت است در بربگیرد .

مردم ایران خواهان پایان دادن به سیاست استمالت از ملایان اتمی و از تروریسم و دیکتاتوری دینی هستند. این خواست عمومی و برحق مردم خاورمیانه از تهران تا بغداد و دمشق است.
مطمئناً مردم فرانسه با انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور، به آرزوهای خود برای آینده بهتر،دست خواهندیافت و شما ثابت خواهید کرد شایسته مسئولیت بزرگی هستید که در بهار تغییر فرانسه که طلیعه تغییر در اروپاست، تاریخ و مردم فرانسه به شما محول کرده اند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]