دی-۲۹ ۱۳۸۹

فراخوان بین المللی برای توقف اعدام‌ها

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان بین المللی برای توقف اعدام‌ها

سحرگاه روز چهارشنبه۲۹دی، در یک جنایت تکان‌دهنده ۱۰زندانی را در زندان گوهردشت به دار آویخته شد. روز قبل از آن نیز یک زندانی در زندان زرند کرمان اعدام شده بود. به این ترتیب شمار اعدام‌ها ظرف یکماه گذشته به ۸۷تن بالغ می شود.

مریم رجوی با تاکید بر اینکه این اعدام‌های وحشیانه تلاش مذبوحانه ولی فقیه طلسم شکسته برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه است گفت سکوت و بی عملی در قبال این بربریت قرون وسطایی، این رژیم را در استمرار و تشدید جنایت‌هایش تشویق کرده است. وی افزود رژیم ضد بشری آخوندی قبل از هر چیز به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر و شکنجه و اعدام، آن‌هم در ابعادی که در قرن حاضر بی سابقه است، می بایست از جامعه جهانی طرد شده و مورد تحریم همه جانبه قرار گیرد.

مریم رجوی دبیرکل، شورای امنیت، کمیسر عالی حقوق‌بشر و دیگر ارگان‌های ملل متحد و همه مجامع مدافع حقوق‌بشر و همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا را به اقدام عاجل جهت توقف روند فزاینده اعدام‌ها فراخواند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]