اردیبهشت-۱۰ ۱۳۹۲

پیام مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی کارگر

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی کارگر

مریم رجوی، طی پیامی، اول ماه مه ـ یازده اردیبهشت ـ روز جهانی کارگر را به کارگران ایران تبریک گفت و با تقدیر از اعتراض‌ها و تحصن‌های بیوقفه آنان علیه سرکوب و ستم و غارتگری رژیم آخوندی، کارگران و زحمتکشان آزاده و دلیر میهن را به گسترش اعتراضات حق طلبانه و آزادی‌خواهانه فراخواند.
در این پیام آمده است: ماشین سرکوب و و اختناق، نهادهای ضدکارگری و استثمار ضدانسانی و وحشیانهیی که در حاکمیت آخوندی علیه کارگران و زحمتکشان ایران جریان داشته، هرگز قادر نشده است اعتراض‌های آنان را متوقف کند.
در سراسر سال گذشته، کارگران به جان آمده صدها بار در برابر استانداری‌ها یا مراکز اصلی حکومت در تهران اجتماع کردند، جادهها را بستند و پیشتاز شورش و ایستادگی علیه فقر و فلاکتی شدند که آخوندها بر تمام جامعه حاکم کردهاند.

وضعیتی که رژیم ولایت فقیه با سرکوبگری‌ها و قوانین و تصمیمهای ارتجاعی علیه کارگران ایران شکل داده، یکی از ضدانسانیترین شرایط کار و زندگـی برای کارگران در مقیاس تمام جهان است که در آن ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های کارگران درهم کوبیده شده است:
نپرداختن دستمزدها که از چند ماه تا یک الی دو سال به‌تعویق میافتد، به‌مثابه دزدی وقیحانه و آشکار دسترنج کارگران، به‌تنهایی سبعیت و چپاولگری این رژیم و سودجویان و رانتخواران متحد آن را فریاد می‌کند.

پایین نگهداشتن حداقل دستمزد که امسال نیز فاصله زیادی با خط فقر دارد، رواج قراردادهای موقت و سفید امضا که با نهادینه کردن ناامنی شغلی و سلب هرگونه اختیار و انتخاب از کارگران، عملا نوعی بردگی را در قرن بیست ویکم اعمال می‌کند،
اخراج‌های گسترده که فقط در نیمه اول سال ۹۱باعث بیکاری دست کم یک میلیون کارگر قراردادی شده است، از بین بردن حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل و تبعیض جنسیتی فاجعه‌بار که بی‌حقوقی و ستم مضاعفی نسبت به زنان کارگر تحمیل کرده است، همه جنبههای گوناگون تهاجم رژیم ولایت فقیه به زندگی و معیشت و آزادی کارگران ایران است.

فقر و ناداری دردناکی که از این راه دامن‌گیر خانواده‌های کارگری و بخش بزرگی از تمام خانواده‌ها شده هر روز کودکان و نوجوانان بیشتری را به کودکان کار اضافه می‌کند که در شرائط رقت انگیزی در خیابان‌ها یا کارگاه‌ها به عنوان ارزانترین نیروی کار تحت اسثتمار قرار می‌گیرند.
ژیم آخوندی بیهوده گمان می‌کند که با اعمال فشارهای طاقت فرسا به کارگران قادر خواهد شد بحران عظیم سیاسی و اقتصادی خود را از سر بگذراند. این فشارها اکنون ماده انفجاری نیرومندی در دل جامعه ایران ذخیره کرده که نیروی قیام‌ها و خیزش‌ها را ده چندان می‌کند.
مریم رجوی، عموم هموطنان به‌ویژه دانشجویان و جوانان اشرف نشان و مبارز کشور را فراخواند که به‌همراهی و همبستگی با اعتراضات کارگری برخیزند و رو در روی ستم و سرکوب آخوندی در یاری رساندن به خانوادههای کارگران زندانی و تأمین خانواده‌های کارگران اخراجی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

و هم‌چنین از کارگران دلیر ایران خواست اعتراض‌های خود را در پیوند با مبارزه و مقاومت مردمی برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و با الهام از پایداری پیشتازان آزادی در اشرف و لیبرتی هرچه بیشتر شعلهور سازند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]