دی-۱۴ ۱۳۸۸

مصاحبه با روزنامه وردنز گانگ نروژ

Catégories // فعاليت‌ها // مصاحبه‌ها

مصاحبه با روزنامه وردنز گانگ نروژ

رژیم تروریستی ایران سرنگون می‌شود

مریم رجوی خواهان عکس‌العمل‌های سفت و سخت‌تر بین‌المللی بر علیه (رژیم) ایران می‌باشد و می‌گوید نروژ باید رهبری این کار را به‌دست بگیرد

روزنامه وردنز گانگ، ۴ ژانویه ۲۰۰۹ ـ رجوی رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران،
یک سازمان اپوزیسیون ایران در تبعید است.
در یک مصاحبه تلفنی با روزنامه و.گ رجوی می‌گوید که من خیلی نسبت به اوضاع خوش‌بین هستم.
قیام ادامه پیدا خواهد کرد. قیام سازمان‌یافته‌تر خواهد شد و در برگیرنده دانشجویان، کارگران و زنان خواهد بود و رژیم در طول یک‌سال سرنگون خواهد شد.

– این برای رژیم امکان‌پذیر نخواهد بود که بتواند اوضاع را به عقب برگرداند. این رژیم از هر وسیله‌یی که می‌توانسته استفاده کرده است. آن‌ها ممکن است متوسل به کشتار بشوند ولی این تنها منجر به رادیکال‌تر شدن اوضاع خواهد شد. رجوی می‌گوید که وضعیت خیلی خطرناکی است.

وی خواهان کمک می‌شود

وی معتقد است که جامعه بین‌المللی باید با قاطعیت و تحریم های بین‌المللی جدی‌تری با این موضوع بر علیه رژیم برخورد کند و به رژیم بایستی نسبت به عواقب این رفتارش هشدار داده شود. بدین‌وسیله ما می‌توانیم از یک حمام خون در ایران جلوگیری کنیم. رجوی می‌گوید که دولت‌های غربی می‌توانند یک نقش جدی ایفا کنند.

وی بر این باور است که هر اقدامی می‌تواند شرایط را برای مردم تسهیل کند ولی می‌گوید مردم به کمک نیاز دارند.

رجوی می‌گوید: امیدوارم که نروژ یک نقش رهبری کننده به‌عهده بگیرد. این کافی نیست که کشورهای غربی فقط حمایت خودشان را اعلام کنند، مردم ایران نیاز دارند که این رژیم مورد تحریم‌های جدی قرار بگیرد.

بر علیه محکومیت مرگ

رجوی می‌گوید که مردم ایران خواهان یک دیکتاتوری مذهبی نیستند. او خواهان این است که یک انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل صورت بگیرد.

وی خواهان یک ایران بدون سلاح‌های اتمی و بدون مجازات مرگ می باشد.

شورای ملی مقاومت یک سازمان چتری اپوزیسیون است که دربرگیرنده مجاهدین خلق می باشد. این گروه تا سال گذشته در لیست سازمان‌های ممنوعه تروریستی اروپا بود و هنوز نیز در لیست مشابه‌یی در آمریکا قرار دارد.

رجوی به رویتر می‌گوید: «این بسیار مایه تاسف است که کشورهای غربی از برچسب تروریستی بر علیه مقاومت ایران استفاده می‌کند در حالیکه این کاملا روشن و واضح است که این اقدام تنها به درخواست رژیم ایران صورت گرفته است».

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]