آذر-۱۹ ۱۳۸۸

معرفی خامنه‌ای به‌عنوان دیکتاتور سال

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

معرفی خامنه‌ای به‌عنوان دیکتاتور سال

هموطنان عزیز،

در بحبوحه قیام مردم ایران با خروش «مرگ برخامنه ای، مرگ بردیکتاتور»؛ خامنه‌ای خون آشام، درمنتهای منفوریت بین‌المللی، به عنوان دیکتاتور سال در نروژمعرفی شد.

این، بازتاب درد و رنج عظیم ملت ما و خانواده‌ها و مادران داغدیده شهیدان است!

و این، طنین پایداری مجاهدان اشرف، دانشجویان به‌پاخاسته و همه جوانان اشرف نشان میهن است که هدف اول
تیغ و تبر وگلوله وحمله عوامل خامنه‌ای منفورترین دیکتاتور خونریز جهان هستند ولی شجاعانه مقاومت می‌کنند.

پایداری شما و فریادهای «خامنه‌ای قاتله ، ولایتش باطله» و«دیکتاتور بدونه، به‌زودی سرنگونه»، این چنین درجهان طنین می‌افکند، و ازسوی وجدان بیداربشریت معاصر مهر تایید می خورد.

مقاومت و قیام خلق و پیشتازان قهرمانش، به‌ثمرمی نشیند.

خامنه‌ای، ولی‌فقیه فاشیسم مذهبی حاکم برایران، طی مراسم ویژه‌یی که در نروژ در دانشگاه اسلو، برگزارشد، به عنوان منفورترین دیکتاتور جهان، معرفی شد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]