تیر-۰۱ ۱۴۰۰

مریم رجوی: آوردن رئیسی نشانه ضعف رژیم و آخرین برگ خامنه ای برای بقا

Catégories // آخرین خبرها // در رسانه‌ها

مریم رجوی: آوردن رئیسی نشانه ضعف رژیم و آخرین برگ خامنه ای برای بقا

جامعه جهانی هیچ توجیهی برای مراوده و مماشات با حکومتی که رئیس جمهورش از جنایتکاران بزرگ علیه بشریت است ندارد

فاکس نیوز
جمعه۲۹ خرداد
مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌یی اعلام کرد: “باوجود تقلب نجومی و جعل در شمارش آرا، ابعاد تحریم مردمی چنان گسترده بود که رژیم به اعلام مشارکت کمتر از ۴۹درصد تن داد. این یک اعتراف صریح است که اکثریت مردم ایران انتخابات قلابی را تحریم کرده و به عدم مشروعیت رژیم گواهی دادند.
مریم رجوی آوردن رئیسی را نشانه ضعف و بن بست رژیم و آخرین برگ خامنه ای “برای حفظ بقای رژیم ” توصیف کرد و گفت: ” قرار گرفتن جلاد قتل‌عام و یک جنایتکار علیه بشریت در مقام ریاست‌جمهوری رژیم، علامت درماندگی و نقطه پایان و سرنگونی است از این پس جامعه جهانی هیچ توجیهی برای مراوده و مماشات با حکومتی که رئیس جمهور آن یکی از جنایتکاران بزرگ علیه بشریت در دوران معاصر است، ندارد. جهان باید با قاطعیت در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم، در کنار مردم ایران و خواست آن‌ها برای سرنگونی رژیم و استقرار یک جمهوری دمکراتیک قرار بگیرد.

https://www.foxnews.com/

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]