• صفحه اول / آخرین خبرها / مریم رجوی:‌ انتصاب سردژخیم اژه‌ای به سمت قضائیه گام دیگری در یک‌پایه کردن حکومت جانیان
تیر-۱۰ ۱۴۰۰

مریم رجوی:‌ انتصاب سردژخیم اژه‌ای به سمت قضائیه گام دیگری در یک‌پایه کردن حکومت جانیان

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی:‌ انتصاب سردژخیم اژه‌ای به سمت قضائیه گام دیگری در یک‌پایه کردن حکومت جانیان

خامنه‌ای با انتصاب اژه‌ای، پروژه تک‌پایه کردن حکومت و ”دولت حزب اللهی“ را که از ۲سال قبل شروع کرده بود، تکمیل کرد. او با سلاخی باندهای رقیب و در دست گرفتن کامل افسار سه‌ قوه، بیهوده تلاش می‌کند سرنگونی محتوم را به تأخیر بیاندازد، اما تنها خشم و انزجار بیشتر مردم را به‌دست می‌آورد. هر سه نفر (رئیسی،اژه‌ای، قالیباف) به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]