• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / اظهارات منزجر کننده جانشین سرکرده نیروی انتظامی مبنی بر شکستن دست و قلم کردن پای دستگیرشدگان
دی-۱۴ ۱۳۹۹

اظهارات منزجر کننده جانشین سرکرده نیروی انتظامی مبنی بر شکستن دست و قلم کردن پای دستگیرشدگان

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اظهارات منزجر کننده جانشین سرکرده نیروی انتظامی مبنی بر شکستن دست و قلم کردن پای دستگیرشدگان

مریم رجوی: فراخوان به سرکوب و خشونت عریان، بازتاب وحشت رژیم آخوندی از قیام بنیانکن مردمی است که به چیزی کمتر از سرنگونی این رژیم رضایت نمی‌دهند.

روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹، جانشین سرکرده نیروی انتظامی رژیم، پاسدار سرتیپ قاسم رضایی، به سرکردگان نیروی انتظامی در مورد دستگیری کسانی که ”قمه در دست دارند” دستور می‌دهد: «بایستی کاری کنید که (قمه را) بیاندازد زمین. یعنی دیگر دست نداشته باشد که (قمه را نگه‌ دارد) … ‌اگر در صحنه درگیری گرفتید، اگرمن ببینم که سالم ایستاده باید پاسخ بدهید که چرا سالم است؟ اگر در صحنه درگیری قمه دستش بوده‌ است الان بایستی من اورا دست شکسته ببینم. ببینم که نیم تنه‌اش افتاده است. اگر قمه دستش بوده، رعب و وحشت ایجاد می‌کرده غداره کشی می‌کرده است. همان موقع باید قلم پایش را می‌شکستید من اینجا می‌دیدم».
وی در حالیکه یکی از کسانی را که تحت عنوان ”اراذل و اوباش” دستگیر شده و با چشمان بسته ایستاده است، مورد تحقیر و توهین قرار می‌دهد در پاسخ به این سوال که آیا متهم هم حقوقی دارد، پاسخ داد: «همین‌که زنده مانده است قانون است، قانون می‌گوید زنده بماند…. قانون میگه اگر کسی که عربده می‌کشد و رعب و وحشت ایجاد می‌کند این محاربه محارب است….» (ایرنا، ۱۱ دی ۱۳۹۹).

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، فراخوان به سرکوب و خشونت عریان علیه شهروندان، تحت عنوان آخوند ساخته ”اراذل و اوباش” را بازتاب وحشت رژیم غرقه در بحران آخوندی از قیام بنیانکن مردم و جوانان خشمگین توصیف کرد که به چیزی کمتر از سرنگونی فاشیسم دینی حاکم رضایت نمی‌دهند. وی ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به تحریم‌های بین المللی علیه رژیم آخوندی به‌خاطر نقض سیستماتیک حقوق‌بشر فراخواند و گفت سکوت و بی‌عملی در برابر رژیمی که رسما و علنا، در قانون و درعمل، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی را به شدیدترین وجه نقض می‌کند، مشوق این رژیم در ادامه اعدام و شکنجه و جنایت علیه بشریت است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴دی ۱۳۹۹ (۳ژانویه ۲۰۲۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]