فروردین-۲۹ ۱۴۰۳

حقانیت موضع مقاومت ایران – سرمار جنگ‌‌‌افروزی و تروریسم در تهران است

Catégories // آخرین خبرها // برگزيده

حقانیت موضع مقاومت ایران – سرمار جنگ‌‌‌افروزی و تروریسم در تهران است

شش ماه بعد از شروع جنگ و بعد از حملات پهپادی و موشکی رژیم در ۲۵فروردین ۱۴۰۳ (۱۳آوریل۲۰۲۴) حقانیت موضع مقاومت ایران که سرمار جنگ‌‌‌افروزی و تروریسم در تهران است، بیش از همیشه عیان شد. دیگر تردیدی باقی نمانده که سرنگونی رژیم آخوندها لازمه صلح در منطقه است. زمان آن است که خامنه‌ای و رژیم‌اش حساب چهاردهه جنگ افروزی را پس بدهند. به سیاست استمالت از رژیم باید خاتمه داده شود و جامعه بین‌المللی در کنار مردم ایران وخواست آن‌ها برای سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک قرار گیرد.

*ارائه قطعنامه محکومیت تروریسم رژیم، جنگ نیابتی منطقه‌يی و سرکوب داخلی در كنگره آمريكا

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]