انتخاب زبان: English | العربية | Français
۲۸ مهر۱۳۹۸

ادامه اعتراض کارگران آذرآب، بستن خط آهن سراسری و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان

Categories // اطلاعیه‌ها

ادامه اعتراض کارگران آذرآب، بستن خط آهن سراسری و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان

روز یکشنبه ۲۸مهر ۱۳۹۸، کارگران شرکت آذرآب برای دوازدهمین روز متوالی به‌رغم تهدیدهای مستمر و تدابیر سرکوبگرانه به اعتراضات و تظاهرات خود ادامه دادند. کارگران خشمگین در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات حقه شان راه آهن تهران - اهواز را مسدود کردند.

نیروهای سرکوبگر به تجمع کارگران معترض یورش برده و با شلیک گاز اشک آور در صدد متفرق کردن آن‌ها بر‌آمدند و شماری از کارگران را دستگیر کردند. از شروع دور جدید اعتراض کارگران آذرآب شماری از کارگران معترض، توسط ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به کارگران شجاع و مقاوم آذرآب اراک درود فرستاد و از عموم مردم اراک به‌خصوص جوانان شورشگر خواست به پشتیبانی از کارگران معترض برخیزند. وی سازمان بین المللی کار و سندیکاها و اتحادیه های کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگران را به محکوم کردن سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی و حمایت از حقوق کارگران ایران فراخواند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸مهر ۱۳۹۸(۲۰اکتبر۲۰۱۹)

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت