• صفحه اول / رخدادها / اعلام بیانیه اکثریت نمایندگان اردن برای تضمین حقوق مجاهدان اشرف
آذر-۲۸ ۱۳۸۷

اعلام بیانیه اکثریت نمایندگان اردن برای تضمین حقوق مجاهدان اشرف

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

اعلام بیانیه اکثریت نمایندگان اردن برای تضمین حقوق مجاهدان اشرف

دوستان محترم مقاومت ایران در پارلمان اردن و پارلمان اروپا
از دیدار با شما خوشوقتم
تشکیل اجلاس مشترک منتخبان پیشتاز مردم اروپا و مردم اردن در حمایت از شهر اشرف تحسین برانگیز است.

به منتخبان مردم اردن به خاطر بیانیه شجاعانه حمایت از شهر اشرف درود می‌فرستم.
اکثریت پارلمانترهای اردن، در بیانیه خود تأکید کرده‌اند که در قبال خواهران و برادران مجاهد ایرانی‌ در شهر اشرف، از نظر انسانی و اسلامی احساس مسئولیت می‌کنند.
آن‌ها در بیانیه خود تصریح کرده‌اند که نیروهای چند‌ملیتی را مسئول جان ساکنان اشرف می‌دانند.

و بر ضرورت رعایت تضمین‌های بین‌المللی مبتنی بر اصل نان رفولمان، کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون پناهندگی سیاسی، حقوق انسان‌دوستانه بین‌المللی و حقوق بین‌المللی در مورد مجاهدان آزادی و ضرورت امنیت قضایی آن‌ها تأکید کرده‌اند.
هم‌چنین درود می‌فرستم به هیأت پارلمان اروپا به ریاست دکتر ویدال کوادراس به خاطر گزارش ارزشمندی که پس از دیدار از شهر اشرف تهیه کرده‌اند.
من هم‌چنین تقدیر می کنم از نمایندگان پارلمان و حقوقدانان برای کارزار موفقیت آمیز آن‌ها برای حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا.
حکم درخشان ۴ دسامبر عدالت اروپا، مثل تبری محکم، بر سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی فرود آمد.

پاراگراف های ۵۶، ۵۹ و ۷۸ اعلام می دارد که نامگذاری مجاهدین مفاد ضروری آئین نامه در مورد تروریسم را تامین نمی کند. به بیان دیگر می‌گوید که شورا به‌طور کامل در اثبات اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران شکست خورده است.
در مورد پرونده ساختگی فرانسه علیه اعضا مقاومت، دادگاه در پاراگراف ۶۸ حکم خود تصریح می‌کند که « هیچ‌چیز ممکنی در این پرونده نیست که ثابت کند که تحقیقات آغاز شده در سال ۲۰۰۱ در فرانسه،… بر پایه شواهد یا داده های جدی و معتبر بوده است».
ـ در ماده ۴۴ حکم دادگاه تصریح می کند که شورا با اطلاع کامل از حقایق و بدون هیچ توجیه منطقی از حکم دادگاه سرپیچی کرد که می‌تواند مشمول« سو استفاده از اختیارات یا پروسدورها» باشد.
دادگاه هم‌چنین نتیجه گیری کرد که حق دفاع وحق برخورداری از حفاظت قضایی موثر مجاهدین توسط شورا نقض شده است.
در این حکم مردم کشور من، صدای وجدان اروپا را شنیدند.
عدالت اروپا، نه یک بار که سه بار فریاد کشید مقاومت علیه یک دیکتاتوری مذهبی، تروریسم محسوب نمی‌شود.
به همین دلیل این پیروزی عدالت در تمام جهان است.

دوستان عزیز
بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس اردن، نشانه امیدبخشی از گسترش جبهه ضد بنیادگرایی در خاورمیانه است.
به نظر من، این بیانیه،
ندای وجدان ملت‌های عرب است که تدارک فاجعه علیه فرزندان مردم ایران را نمی‌پذیرند.
و راه برقراری همبستگی پایدار میان ملت‌های منطقه.
حقیقت این است که رژیم حاکم بر ایران دشمن مشترک تمام مردم منطقه است.
ملایان با فریبکاری و سوء‌استفاده از شرائط منطقه، خود را حافظ اسلام در مقابل سایرین که درتبلیغات ملاها قصد نابودی اسلام را دارند، معرفی می کنند. ولی بگذارید روشن باشد، جبهه‌بندی واقعی میان مسلمان و غیرمسلمان، میان عرب و عجم، یا میان شیعه و سنی نیست.
ملاها بزرگترین دشمنان اسلام و مردم منطقه هستند. بنیادگرایی اسلامی نشات گرفته از تهران، تهدید اصلی برای دمکراسی و ثبات اردن است.
امروز در خاورمیانه دو جبهه واقعی وجود دارد. یکی جبهه بنیادگرایی تحت رهبری رژیم ایران و جبهه دیگر نیروهای دمکراتیک و ضدبنیادگرا.
اکثریت نمایندگان پارلمان اردن، ۳‌میلیون شیعه عراقی که در ژوئن امسال و پنج‌میلیون و دویست هزار عراقی که دو سال پیش از این جنبش حمایت کردند، همه اجزاء همین جبهه‌اند.
می‌دانید که برخی‌ها در جهان عرب تصور می‌کنند که کسب بمب اتمی توسط ملایان، باعث توازن در برابر اسرائیل می‌شود. اما این یک اشتباه بزرگ است. هدف مقدم ملایان تسلط بر کشورهای منطقه است. این را تجربه عراق گواهی می‌کند.
ملک عبدالله دوم به درستی از تشکیل هلال شیعه که من آن را هلال بنیادگرایی و افراطی‌گری می‌دانم اظهار نگرانی کرده است.
بی‌تردید اگر دولت‌های عرب نسبت به نفوذ ملایان در عراق سکوت نمی‌کردند، موقعیت عراق امروز بسیار متفاوت بود.
سیاست صحیح در قبال این رژیم قاطعیت است.
متأسفانه آمریکا با اشتباه بزرگ خود در عراق، باعث رشد ملایان در منطقه شد.
نقش اصلی برای مقابله با عواقب این سیاست و مقابله با بنیادگرایی برعهده خود ما یعنی مردم و کشورهای منطقه است. ما باید آمریکا و دولت‌های غرب را وادار کنیم که سیاست امتیاز دادن به ملاها را متوقف کنند. نباید تصور کرد که از کشورهای عربی و اسلامی کاری برنمی‌آید.
از این رو، بار دیگر همه کشورهای عربی و مسلمان را فرا می‌خوانم که در کنار این مقاومت در جبهه گسترده علیه ملایان شرکت کنند.
این چیزی است که ملایان از آن وحشت دارند.
در وحشت از بازتاب های بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان اردن، ملاها به شانتاژی برای ممانعت از حضور شما در اینجا متوسل شدند.
آن‌ها می‌ترسند که وقتی همبستگی نمایندگان اردن در سایر کشورهای اسلامی و عربی گسترش پیدا کند، باید بساط دجالیت‌شان را در منطقه جمع کنند.
برای نتیجه گیری: من از حضور خواهران و برادران عزیز اردنی استفاده می‌کنم و همه کشورهای منطقه می‌خواهیم که علیه بنیادگرایی ملاها متحد شوند. این راه به پیش برای مردم ماست. من هم‌چنین دولت های غربی را به خاتمه سیاست استمالت و قرار گرفتن در کنار مردم ایران و منطقه برای خاتمه دادن به بنیادگرایی اسلامی فرا می‌خوانم.

از همه شما متشکرم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]