مهر-۲۸ ۱۳۸۹

تلاش خامنه‌ای برای ترمیم طلسم شکسته ولایت

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تلاش خامنه‌ای برای ترمیم طلسم شکسته ولایت

لشکر کشی ۱۰روزه خامنه‌ای به قم، تلاش مذبوحانه یی برای ترمیم طلسم شکسته ولایت‌فقیه و غلبه بر مخالفت روزافزون روحانیون و مراجع است که هر روز از رژیم محتضر آخوندی فاصله بیشتری می‌گیرند. خامنه‌ای و باند وی با یک بسیج سراسری و برنامه ریزی چندین ماهه در صدد هستند حوزه قم را به طور کامل به زیر سلطه پاسداران در بیاورند و مخالفان خود را سرکوب نموده یا به تسلیم وادار کنند. بی‌اعتنایی مطلق روحانیون سرشناس به این سفر و سخنرانی خامنه‌ای در اولین روز، پیشاپیش نشان می‌دهد که ولی فقیه نظام در این لشگرکشی همه جانبه بار دیگر با یک شکست فضاحت بار مواجه خواهد شد. شقه و شکاف در درون رژیم تعمیق و انزجار روحانیون و طلاب جوان از خامنه‌ای بیشتر می‌شود.
خامنه‌ای در سخنان خود به هنگام ورود به قم، رقیبان را به گردن گذاشتن به خواسته‌ای باند حاکم و «همبستگی با قوای سه‌گانه کشور» دعوت کرد و از مخالفت با گماشته خود پاسدار احمدی‌نژاد برحذر داشت. وی با اشاره به انزجار عمومی مردم از رژیم آخوندی و مخالفت‌های گسترده با نظام ولی‌فقیه گفت: «شایعه درست کردن … به‌هیچ‌وجه صلاح کار کشور و آینده کشور نیست». وی هم‌چنین از «تیره و تار نشان دادن اوضاع» و «مأیوس کردن و از صحنه خارج کردن مردم» ابراز نگرانی کرد.

به رغم همه تمهیدات و اعمال فشارهای دوماهه دستگاه‌های سرکوب, دیروز خامنه‌ای به هنگام ورود به قم با بایکوت مراجع و روحانیون برجسته و استادان حوزه روبرو شد.
اکثریت قاطع مردم قم نیز از شرکت در این مراسم خوداری کردند. این درحالیست که مقام‌های رژیم جلسات درس مراجع را به اجبار تعطیل و با انواع ترفندها از سفر آنان به خارج از قم جلوگیری کردند و با تعطیل کردن کلیه مغازه ها و مدارس درصدد بودند مردم را به شرکت در استقبال وادار نمایند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]