بهمن-۲۵ ۱۳۹۶

مریم رجوی: ولایت فقیه یعنی کشتار، چپاول، ویرانی و تروریسم

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی: ولایت فقیه یعنی کشتار، چپاول، ویرانی و تروریسم

مریم رجوی، در اجتماع گروهی از ایرانیان، با درود به شهیدان راه آزادی ایران، از شهیدان انقلاب ضد سلطنتی تا شهیدان قیام دی‌ماه امسال گفت: قیام شجاعانه دی‌ماه و استمرار اعتراضات در سراسر كشور اثبات کرد که مردم ایران به‌چیزی جز سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی رضایت نمی‌دهند. حضور زنان و جوانان در صف مقدم قیام‌ها تضمین ادامه قیام است. زنانی که به‌رغم ۳۹سال سرکوب و تحقیر سیستماتیک از جمله تحمیل حجاب اجباری از سوی این رژیم، هرگز در برابر این سرکوبگری‌ها تسلیم نشدند.
وی بار دیگر برخواست‌هایی که دو هفته پیش در جلسات شورای اروپا مطرح کرده بود، تأكید كرد و گفت: ما خواستار آزادی فوری زندانیان قیام، آزادی بیان و اجتماعات، لغو سركوب و حجاب اجباری زنان هستیم؛ همین امروز!
مریم رجوی گفت: نظام ولایت فقیه و بیلان چهار دهه حاکمیت آن در پنج كلمه خلاصه می‌شود: «کشتار، چپاول، ویرانی، صدور ارتجاع و تروریسم تحت نام انقلاب و زن ستیزی»‌. خامنه‌ای دو روز پیش اعتراف كرد فساد در درون رژیم آخوندی اژدهای هفت‌سر است. واقعیت این است که سر اصلی این اژدها در بیت شخص خامنه‌ای است.

مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند نظام ولایت فقیه و سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی آن را با یک جمهوری بر اساس آزادی و دموکراسی جایگزین کنند. می‌خواهند به‌جای برنامه اتمی و سایر برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی، آموزش و درمان و ورزش و تأمین اجتماعی و رفاه و معیشت و اقتصاد کشور را شکوفا کنند.
مریم رجوی همه افرادی را که در استخدام نیروهای سرکوبگر و به‌طور مشخص سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی هستند را فراخواند که از خدمت پرننگ و عار به ‌این نیروهای جنایت‌پیشه و از سركوب مردم سرباز زنند. فقر و ناداری هزار بار بهتر از حقوق و دستمزدی است که توسط قاتلان و شکنجه‌گران پرداخت می‌شود. صف خود را از جلادانی که نوجوانان محروم ایذه و دورود و اراک را کشتند، جدا کنید. خطاب من هم‌چنین به پرسنل ارتش و نیروی انتظامی است. از هر‌گونه همکاری با پاسداران جنایتکار خودداری کنید. اجازه ندهید آخوندها از شما در ریختن خون فرزندان ایران سوءاستفاده کنند.
مریم رجوی تأكید كرد: مقاومت ایران همواره گفته و تکرار کرده است: نه دین اجباری، نه اجبار دینی، نه حجاب اجباری و نه حکومت اجباری. حالا زمان پایان دادن به‌این اجبارهاست. اما به این منظور و برای دستیابی به‌یک جمهوری آزاد و برابر، نه وقوع معجزه‌یی متصور است و نه شانس و تصادفی به‌سود ما در کار خواهد بود. تمام دارایی ما، ملت ایران است و فرزندان پیشتازش؛ و این البته بزرگترین قدرت جهان است. پس همه چیز را باید از دست‌ها و اراده‌های خودمان انتظار داشته باشیم.

http://www.alriyadh.com/1661049

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]