• صفحه اول / رخدادها / مریم رجوی در اجلاس رسمی گروه اتحاد لیبرال‌ها و دمکرات‌ها برای اروپا- آمده‌ام تا صدای معترضانی باشم که هم اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند
بهمن-۰۴ ۱۳۹۶

مریم رجوی در اجلاس رسمی گروه اتحاد لیبرال‌ها و دمکرات‌ها برای اروپا- آمده‌ام تا صدای معترضانی باشم که هم اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مریم رجوی در اجلاس رسمی گروه اتحاد لیبرال‌ها و دمکرات‌ها برای اروپا- آمده‌ام تا صدای معترضانی باشم که هم اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند

مریم رجوی گفت: برای من مایه مسرت است که این‌جا هستم و فرصت آن‌ را دارم که این جلسه را مخاطب قرار دهم. من امروز آمده‌ام تا صدای معترضینی باشم که هم اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند.
مردم ایران به خیابان‌ها ریختند و خواستار حقوق بنیادین و نیازهایی شدند که برای سالیان از آن محروم شده‌اند.
آن‌ها به ‌وضوح فریاد زدند که از بازی دو جناح به اصطلاح مدره و اصول‌گرا خسته شده‌اند. آنها گفتند که یک رژیم آخوندی نمی‌خواهند. آن‌ها یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت می‌خواهند.
آنها نظامی دمکراتیک می‌خواهند که در آن مردم حق انتخاب نمایندگان خود را داشته باشند. نظامی که در آن دولت پاسخگوی مردم باشد.
اعتراضات، شماری از حقایق را برجسته ساخت:‌ جامعه ایران یک وضعیت انفجاری دارد.
مردم ایران خواهان تغییر دیکتاتوری مذهبی هستند. پیام آنها به جهان خارج، بلند و واضح است:‌ هیچ مدره‌یی در درون این رژیم نیست.
این رژیم از درون پوسیده و بسیار لرزان‌تر و ضربه‌پذیرتر از هر زمان دیگر است. تغییر رژیم به‌وسیله مردم ایران و من تاکید می‌کنم به‌وسیله مردم ایران و مقاومت ایران ضروری و در دسترس است.
طی این اعتراضات، ۵۰ تن توسط نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدند.
۸۰۰۰ تن دستگیر شدند.آیا می‌توانید تصور کنید در کمتر از دوهفته ۸۰۰۰ نفر تنها به‌دلیل استفاده از حقشان برای ابراز نظر دستگیر شده‌اند؟
حداقل ده نفر در زندان و زیر شکنجه کشته شده‌اند. گزارش شده که بسیاری مفقود شده‌اند.
جامعه بین‌المللی نباید ساکت بماند. صرف ابراز نگرانی کافی نیست. بی‌عملی اروپا علامت غلطی به دیکتاتوری بیرحم ایران می‌فرستد.
مردم ایران می‌خواهند بدانند که اروپا چه اقدامی در این رابطه می‌کند. آیا همان روال همیشگی خواهد بود؟‌ اگر نه، قدم‌های عملی که باید برداشته شود، چیست؟
مردم ایران سوال می‌کنند اروپای حقوق بشر، آزادی، دمکراسی و حکومت قانون کجاست؟‌
من امروز آمده‌ام تا از شما برای آزادی معترضان بازداشت شده کمک بخواهم.
من از گروه شما و مجمع پارلمانی شورای اروپا می‌خواهم که کشتار معترضان در زندان را قویا محکوم کنید.
و از همه دولت‌های اروپایی بخواهید دست به اقدامات عملی برای آزادی زندانیان بزنند.
از کمیسر عالی حقوق بشر بخواهید که یک کمیسیون تحقیق در مورد دستگیری‌های خودسرانه و مرگ معترضان در زندان تشکیل دهد.
خواست‌های من و خواست‌های مردم ایران روشن است:
آزادی فوری زندانیان قیام، آزادی بیان و اجتماعات، لغو سركوب و حجاب اجباری زنان، همین امروز. بعداز ۳۹سال دیگر كافی است.

نمایندگان محترم،
ما مصمم هستیم که آزادی، دمکراسی و حکومت قانون را به کشورمان بیاوریم. برای سالیان به درخواست رژیم، اپوزیسیون اصلی به‌عنوان تروریسم نامگذاری شده بود، اما دادگاه‌ها در اروپا و آمریکا این اتهامات را رد کردند و سازمان مجاهدین پیروز شد.
ما برای تغییر در ایران به‌ مقاومت و قیام مردم ایران متکی هستیم و دخالت خارجی را رد کرده‌ایم. اما از دولت‌های دیگر و مشخصاً از کشورهای اروپا می‌خواهیم رابطه خود با رژیم ایران را مشروط به توقف شکنجه و اعدام کنند
پیام من امروز ساده است: در کنار مردم ایران در تلاششان برای آزادی قرار بگیرید.
از دولت‌های خودتان بخواهید که یک سیاست قاطع اتخاذ کنند.
تغییر در ایران ضرورت صلح و آرامش در منطقه و صلح و امنیت جهانی است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]