بهمن-۰۴ ۱۳۹۶

اروپا باید در کنار قیام‌کنندگان ایران باشد

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

اروپا باید در کنار قیام‌کنندگان ایران باشد

سخنرانی مریم رجوی در اجلاس رسمی فراکسیون حزب مردم اروپا

مریم رجوی که به دعوت گروه‌های سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا به استراسبورگ سفر کرده بود، در اجلاس رسمی گروه حزب مردم اروپا که بزرگترین فراکسیون سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپاست شرکت کرد.

اجلاس رسمی گروه حزب مردم اروپا به ریاست آقای سزار پردا امروز ۴ بهمن در مجمع پارلمانی شورای اروپا برگزار شد. آقای پردا در شروع سخنان خود گفت مبارزه شما بر حق است و ما در طرف شما برای آزادی، دمكراسی و حقوق بشر هستیم.

در این اجلاس مریم رجوی، طی سخنانی با اشاره به قیام اخیر مردم ایران، به بررسی آثار و پیام‌های این قیام پرداخت و گفت: طی دو هفته از روز ۷ دی ماه، قیامی در ایران آغاز شد که به‌سرعت در ۱۴۲ شهر کشور، گسترش یافت و میلیون‌ها نفر از مردم به‌ویژه جوانان به‌خیابان‌ها آمدند. آن‌ها خواستار سرنگونی خامنه‌ای و تمامیت دیكتاتوری دینی شدند و نسبت به روحانی رئیس جمهور رژیم ابراز تنفر کردند.
در جریان این اعتراضات مشروع بیش از ۸۰۰۰ نفر دستگیر شدند و تاکنون گزارش‌های موثق حاکی از مرگ حداقل ده تن از معترضان در زندان و زیر شکنجه است.
من امروز به مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده ام تا صدای معترضینی باشم که هم اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند.
من از گروه شما و مجمع پارلمانی شورای اروپا می خواهم که کشتار معترضین در زندان را قویا محکوم کنید و از همه دولت‌های اروپایی بخواهید دست به اقدامات عملی برای آزادی زندانیان بزنند.
من هم‌چنین از شما می‌خواهم از کمیسر عالی حقوق بشر بخواهید که یک کمیسیون تحقیق در مورد دستگیر‌های خودسرانه و مرگ معترض در زندان را تشکیل دهد.
فریاد مردم ما این است: آزادی فوری زندانیان قیام
آزادی بیان و اجتماعات
لغو سركوب و حجاب اجباری زنان، همین امروز. بعداز ۳۹ سال دیگر كافی است.

نمایندگان محترم،
این قیام دربرگیرنده چند پیام مهم است:
نخست این که رژیم ایران بسیار لرزان است و جامعه ایران یک وضعیت انفجاری دارد. دیگر این که مردم ایران خواهان یک تغییر بنیادین هستند و هیچ تمایزی بین جناح‌های درون رژیم قائل نمی‌شوند.
اکنون دیوار ترس در میان مردم ترك برداشته است. حالا این آخوندها هستند که از آینده خود می‌ترسند. پاسداران و نیروهای امنیتی نتوانستند مانع بروز قیام شوند. که نشانگر ضعف آن‌هاست از این مهم‌تر، آن‌ها نتوانستند مانع گسترش سریع قیام در شهرهای ایران شوند.
دیگر این که اثبات شد که با وجود سرکوب شدید در دل جامعه ایران نیرویی وجود دارد که قادر است چنین قیامی را خلق کند. این برخلاف دعاوی آخوندها و مدافعان رژیم است که جز رقابت‌های دو جناح رژیم، چیزی وجود ندارد. و خامنه‌ای در سخنرانی خود در روز ۱۹دی (۹ ژانویه) گفت آنچه واقع شده را سازمان مجاهدین از چند ماه قبل سازماندهی كردند. فراخوان را هم آ‌ن‌ها دادند.

حضار محترم،
استبداد مذهبی روی انبار باروت نشسته است. یک حکومت به‌شدت پوسیده‌ است. در درون خودش شقه شده است. از نظر اقتصادی در وضع وخیمی است و راه‌حلی ندارد.
پس از برجام تصور می‌شد که زندگی مردم بهبود پیدا کند. اما ملاها منافع سیاسی و مالی برجام را برای نقض هرچه بیشتر حقوق بشر در ایران به‌کار گرفتند. هم‌چنین جنگ‌افروزی در منطقه را شدت بخشیدند، تا بر مشكلات داخلی سرپوش بگذارند. اما درگیر‌شدن همزمان در چند جنگ و بحران در منطقه رژیم را گرفتار کرده است.
این رژیم بدون اختناق قادر نیست حتی مدت کمی خود را حفظ کند. تحت حاکمیت این رژیم ابراز مخالفت ممنوع است. داشتن تشکل ممنوع است. اجتماعات ممنوع است. آزادی‌های فردی از جمله آزادی پوشش ممنوع است.
ولی فقیه و همدستان او به‌ هیچ قانونی مقید نیستند. آن‌ها وقتی خود را در خطر ببینند حتی قوانین مصوب خود را به‌راحتی زیر پا می‌گذارند. این وضعیت برای مردم ناامنی ایجاد کرده است.
برای فعالیت‌های اقتصادی هم، امنیتی وجود ندارد. زیرا برای هر شرکتی ممکن است به‌سادگی پرونده‌سازی بشود. دستگاه قضایی به‌شدت فاسد و صرفا یك ابزار سركوب در دست خامنه‌ای است. امنیت قضایی وجود ندارد.
در ایران به ‌نسبت جمعیت، بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان انجام می‌شود. آخوندها با این بربریت حکومت خود را نگه می‌دارند. اما ما مطمئنیم که دوام نخواهد آورد. زیرا مردم ایران خواستار تغییراند.
ما جنبشی هستیم که برای به‌دست آوردن آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون به‌پا خاسته‌ایم.
مبارزه ما در چارچوب شورای ملی مقاومت است که جایگزین دمکراتیک این رژیم است. این شورا در برگیرنده شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی از گرایش‌های گوناگون است.
این شورا برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، مبارزه می‌کند. برای یک جامعه بر اساس حقوق بشر و برابری زن و مرد. هم‌چنین خواهان یک قضاییه مستقل بر اساس اصل برائت است و خواستار اقتصادی که فرصت برابر در اختیار همه قرار دهد.
مقاومت ما برای برپایی سیستمی تلاش می‌کند که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد. یک نظام پاسخگو، مسئولیت‌پذیر، با حداکثر شفافیت، که در آن امکان مشارکت عموم در تصمیم‌گیری‌ها فراهم باشد.
ما برای تغییر در ایران، به ‌مقاومت و قیام مردم ایران متکی هستیم و دخالت خارجی را رد کرده‌ایم. اما از دولت‌های دیگر و مشخصاً از کشورهای اروپا می‌خواهیم که رابطه خود با رژیم ایران را مشروط به توقف شکنجه و اعدام کنند.
از همه شما متشکرم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]