• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / ادامه اعتراض کارگران آذرآب، بستن خط آهن سراسری و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان
مهر-۲۸ ۱۳۹۸

ادامه اعتراض کارگران آذرآب، بستن خط آهن سراسری و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

ادامه اعتراض کارگران آذرآب، بستن خط آهن سراسری و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان

نیروهای سرکوبگر به تجمع کارگران معترض یورش برده و با شلیک گاز اشک آور در صدد متفرق کردن آن‌ها بر‌آمدند و شماری از کارگران را دستگیر کردند. از شروع دور جدید اعتراض کارگران آذرآب شماری از کارگران معترض، توسط ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به کارگران شجاع و مقاوم آذرآب اراک درود فرستاد و از عموم مردم اراک به‌خصوص جوانان شورشگر خواست به پشتیبانی از کارگران معترض برخیزند. وی سازمان بین المللی کار و سندیکاها و اتحادیه های کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگران را به محکوم کردن سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی و حمایت از حقوق کارگران ایران فراخواند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸مهر ۱۳۹۸(۲۰اکتبر۲۰۱۹)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]