آذر-۲۲ ۱۳۹۹

مریم رجوی: اعدام جنایتکارانه روح الله زم محکوم است

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: اعدام جنایتکارانه روح الله زم محکوم است

مقاومت ایران خواهان محکومیت رژیم از سوی ملل متحد، اتحادیه اروپا به‌ویژه فرانسه است

فراخوان به تحریم و مجازات رژیم به‌خاطرنقض حقوق‌بشر و اعدام‌های فراقضایی

خانم مریم رجوی اعدام جنایتکارانه روح الله زم را محکوم کرد. مقاومت ایران خواهان محکومیت قاطع این جنایت توسط ملل متحد، اتحادیه اروپا به‌ویژه فرانسه می‌باشد. اعدام‌های خودسرانه فراقضایی و نقض سیستماتیک حقوق‌بشر، تحریم و مجازات بین‌المللی رژیم آخوندها را می‌طلبد. نجات زندانیان محکوم به اعدام به‌ویژه زندانیان سیاسی یک ضرورت مبرم است.
رژیم در محاصره بحران‌های لاعلاج داخلی و بین المللی، در صدد است با این اعدام‌های جنایتکارانه از مهره‌ها و باندهای درونی خودش مخصوصاً پس از ماجرای فخریزاده زهر چشم بگیرد و با ایجاد جو رعب و وحشت از قیام مردم ممانعت کند. کابوسی که پس از قیام آبان ماه ۹۸ فاشیسم دینی حاکم بر ایران را رها نمی‌کند. اما سرکوب و شکنجه و اعدام نمی‌تواند این رژیم پوسیده را از سقوط محتوم نجات دهد. خامنه‌ای و روحانی و رییسی و دیگر سردمداران رژیم باید پاسخگوی یکایک قتل‌ها و جنایت‌هایشان باشند.
شایان یادآوری است هم‌چنانکه در بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت در مرداد ۱۳۹۸ آمده است، رژیم در اسفند ۹۷ برای قدرتنمایی، ارتباطات اطلاعات آخوندی با «شبکه آمدنیوز» را در تلویزیون خود به نمایش گذاشت. اما اکنون فرصت را برای اعدام زم مغتنم شمرده که یک بازی ننگین و نیاز مفرط به زهر چشم گرفتن و حاکی از جنایت مضاعف است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ آذر ۱۳۹۹ (۱۲ دسامبر۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]