خرداد-۲۳ ۱۳۹۴

ادای احترام به نماد شهیدان راه آزادی ایران

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

ادای احترام به نماد شهیدان راه آزادی ایران

در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس (۲۳خرداد۹۴)، مریم رجوی ضمن ادای احترام به ۱۲۰هزار شهید راه آزادی ایران، از نماد شهیدان تاریخ یک صدساله مبارزات مردم ایران دیدار کرد و به‌مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، تاج گلی را در پای تصویر بنیانگذار سازمان مجاهدین، محمد حنیف نژاد نهاد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]