تیر-۱۸ ۱۳۹۸

مأموریت ما: “آزادی، دمكراسی و حقوق بشر برای ایران”

Catégories // در رسانه‌ها

مأموریت ما: “آزادی، دمكراسی و حقوق بشر برای ایران”

بله، ما چیزی بجز آزادی و حقوق بشر نمی‌خواهیم که البته راه ما را به‌سوی توسعه و عدالت هم باز خواهد کرد. این امر صلح و امنیت را در ایران و خاورمیانه تضمین می‌کند؛ یک ایران آزاد از فاشیستم مذهبی، یک ایران غیراتمی و یک ایران خالی از تروریسم و خصومت.
دیکتاتوری مذهبی در مقابل مقاومت ایران یک ببر کاغذی است. و سرنوشت آن با سرنوشت دیکتاتوری شاه متفاوت نیست. این رأی تاریخ و خواست مردم ایران است.

تعهد ما: “مقاومت و مبارزه تا پیروزی”

ملاهای جنایتکار برای منحرف کردن خشم مردم به‌مدت ۴۰ سال با انگشت خود آمریکا را به‌عنوان دشمن نشان داده‌اند.
اکنون، مردم ایران در هر کوچه و خیابان فریاد می‌زنند که “دشمن ما همین جاست؛ ملاها دروغ میگن آمریکاست”.
اظهارات مزخرف ملاها و وزیرخارجه آن‌ها در مورد آنچه “تیم ب” در آمریکا می‌نامند تلاشی برای پنهان کردن“تیم بمب” خودشان بود: از تولید یک بمب اتمی تا توطئه‌های بمبگذاری در آلبانی و فرانسه، تا منفجر کردن و کاشتن مین روی نفتکش‌ها در خلیج‌فارس، تا انفجارات، حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و هدف قرار دادن سفارت آمریکا در بغداد؛ شواهد گویا است.
هنگامیکه ملایان پاسخگو قرار داده نمی‌شوند و برای کارهایشان بهایی نمی‌پردازند، تشجیع شده و بر‌خصومت خود می‌افزایند. شلیک موشک‌های کاتیوشا در موصل و بصره و حمله موشکی علیه پهپاد آمریکا نمونه‌هایی بسیار گویا از این واقعیت است.
طی ۴۰ سال گذشته، رژیم مستمراً علیه مردم ایران و جهان دست به جنگ زده است. با این‌حال، توجیه‌کنندگان کارهای رژیم و آنانکه از ادامه حکومتش سود می‌برند، به دروغ خود را نگران جنگ نشان می‌دهند. آن‌ها از این بهانه برای منصرف کردن جهان از اتخاذ هرگونه تصمیم راسخ استفاده می‌کنند و بجای آن استمالت با جنایتکاران حاکم در ایران را تشویق می‌کنند.
اما قربانیان واقعی، مردم ایران هستند. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که رژیم مذهبی ملایان قادر به هیچ رفرم یا تغییر رفتاری نیست. محققاً همانطور که به فارسی می‌گویند: “افعی هیچگاه کبوتر نمی‌زاید.”
خامنه‌ای می‌گوید که تغییر رفتار رژیم، معادل تغییر رژیم است.
بیانیه استقلال آمریکا را در نظر بگیرید. سؤالی که در مقابل جورج واشنگتن، تاماس جفرسون، بنجامین فرنکلین و همرزمان و حامیانشان بود همین بود. و بگونه‌یی مشابه، جواب ما نیز همین است: مقاومت و مبارزه تا پیروزی.
۳ ماه پیش، برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته، رئیس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود به مردم ایران به این واقعیت گواهی داد: “مردم ایران خواهان بازپس‌گرفتن تاریخ پرافتخار کشورشان، فرهنگ غنی، و جای برحق خود در صحنه جهانی هستند. آن‌ها سزاوار دولتی هستند که به آن‌ها پاسخگو باشد و با احترام با آن‌ها رفتار کند.”
وی تأکید کرد: “ما متعهد می‌شویم که هیچگاه فراخوان مردم ایران برای آزادی را نشنیده نگیریم و هیچگاه مبارزه جاری آن‌ها برای حقوق بشر را فراموش نخواهیم نمود.”
بله، ما چیزی بجز آزادی و حقوق بشر نمی‌خواهیم که البته راه ما را به‌سوی توسعه و عدالت هم باز خواهد کرد. این امر صلح و امنیت را در ایران و خاورمیانه تضمین می‌کند؛ یک ایران آزاد از فاشیستم مذهبی، یک ایران غیراتمی و یک ایران خالی از تروریسم و خصومت.
دیکتاتوری مذهبی در مقابل مقاومت ایران یک ببر کاغذی است. و سرنوشت آن با سرنوشت دیکتاتوری شاه متفاوت نیست. این رأی تاریخ و خواست مردم ایران است.

https://www.washingtontimes.com/news/2019/jul/9/our-mission-freedom-democracy-and-human-rights-for/

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]