شهریور-۲۱ ۱۳۹۲

اعتراف دولت عراق به بازداشت هفت عضو به گروگان گرفته شده مجاهدین

Catégories // اطلاعیه‌ها

اعتراف دولت عراق به بازداشت هفت عضو به گروگان گرفته شده مجاهدین

مریم رجوی خواستار اقدام فوری وزیر خارجه آمریكا و دبیركل و كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی برای آزادی بلادرنگ هفت گروگان شد

كامل امین، سخنگوی وزارت به اصصلاح حقوق بشر عراق روز پنجشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) اعلام كرد: «نیروهای امنیتی این افراد را به‌علت حمله بر علیه خودشان (نیروهای امنیتی) دستگیر كرده‌اند». ( رادیوی عراق آزاد- ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳).

به این ترتیب پس از ۱۱ روز تكذیب، دولت عراق، مسئولیت ربودن هفت عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را پذیرفت و اعلام كرد هفت عضو مفقود مجاهدین در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. وی به نحو مسخره یی علت دستگیری آن‌ها را حمله بر علیه نیروهای امنیتی ذكر كرد.
مریم رجوی، خواستار اقدام فوری وزیر خارجه آمریكا، دبیركل و كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی برای آزادی بلادرنگ هفت گروگان و بازگشت سریع آنها شد.
در روزهای گذشته ۷ گروگان با لباس‌های آبی رنگ زندان در مقر لشكر كثیف ( لشكر طلایی مالكی) دیده شده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ شهریور1392۱۳۹۲ (۱۲ سپتامبر۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]