• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی برای ایجاد جو رعب و وحشت وجلوگیری از خیزش‌های مردمی
مرداد-۱۵ ۱۳۹۹

اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی برای ایجاد جو رعب و وحشت وجلوگیری از خیزش‌های مردمی

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اعدام زندانی قیام مصطفی صالحی برای ایجاد جو رعب و وحشت وجلوگیری از خیزش‌های مردمی

فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح امروز دست به جنایت جدیدی زد و مصطفی صالحی از زندانیان قیام دی ماه ۹۶ را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. شهید مصطفی صالحی ۳۰ ساله در کهریزسنگ اصفهان دستگیر شد و در یک دادگاه نمایشی تحت عنوان «کارگردان اغتشاشات کهریزسنگ نجف‌آباد» به اعدام محکوم شد.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعدام وحشیانه زندانی قیامی مصطفی صالحی را قویاً محکوم کرد و گفت: رژیم پلید ولایت فقیه که در اثر کارزارهای میلیونی اعدام نکنید و لغو فوری حکم اعدام، به عقب نشینی از اعدام ۸ زندانی قیام مجبور شد، با این اعدام جنایتکارانه می‌خواهد تلافی کند و با ایجاد جو رعب و وحشت، از بالاگرفتن خیزش‌های مردمی جلوگیری کند.

خانم رجوی افزود ملل متحد و کشورهای عضو و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باید بلادرنگ این اعدام جنایتکارانه را محکوم کنند. هیات بین المللی حقیقت یاب برای بازدید از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان بیش از هر زمان ضروری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ (۵ اوت ۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]