اردیبهشت-۱۰ ۱۳۹۶

پیام مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی کارگران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی کارگران

تبریک این روز تنها گرامی‌داشت رنج و پایداری کارگران و زحمتکشان نیست، بلکه نویدبخش و یادآور امید فروزانی است به آینده‌یی عاری از سرکوب و بهره‌کشی که با نیروی رزمنده و تغییردهنده کارگران و محرومان و ستم‌کشان برآورده می‌شود.
به‌این مناسبت به‌ هزاران هزار کارگر دلیری که در یک سال اخیر به‌ اعتراض برخاستند و خواست خود برای برچیدن بساط ظلم و غارت و استبداد را ابراز کردند، به‌کارگرانی که به‌خاطر این اعتراض‌ها شغل خود را از دست دادند و به‌آن‌ها که شلاق خوردند و زندانی شدند، گرم‌ترین سلام‌ها و درودها را تقدیم می‌کنم.
در برابر ‌این اعتراض‌های برحق، پاسخ رژیم ولایت فقیه بازهم چیزی نبود و نیست جز سرکوب و فریبکاری. زیرا اگر هریک از خواست‌های اساسی کارگران را بپذیرد، موجودیت خود را نفی کرده است.
هیچگاه طبقه کارگر ایران تا این‌اندازه گرفتار فقر و بیکاری و نابسامانی نبوده است. زندگی۹۰ درصد کارگران به‌زیر خط فقر سقوط کرده است. نسبت کارگرانی که به‌نیروی کار موقت تبدیل شده‌اند به‌ ۹۵درصد رسیده‌ است. در واقع امنیت شغلی در بازار کار ایران از میان رفته است.

در نقطه مقابل رژیم ولایت فقیه بخش عمده اقتصاد کشور شامل هزاران هزار مؤسسه مالی و تجاری و تولیدی و خدماتی را به‌انحصار بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران درآورده و از این راه ثروت و درآمد کشور را صرف عملیات جنگی ضدبشری خود علیه مردم سوریه یا صرف سرکوب جامعه ایران می‌کند و باقی مانده آن را طعمه غارت‌گری سران و وابستگان خود کرده است.
در نتیجه این وضعیت، امروز هم کارفرما و نیروی اصلی استثمار و غارت کارگران، هم قوای سرکوب، و هم قضاییه هم وزارت کار، هم تأمین اجتماعی و هم تشکیلات قلابی به‌اصطلاح مدافع کارگران همه در بیت خامنه‌ای و اهرم آن سپاه پاسداران خلاصه می‌شود.
به‌همین دلیل حقوق پایمال شده کارگران ایران زمانی به‌دست می‌آید که این هیولای اجبار و غارت و بهره‌کشی از میان برداشته شود.
کارگران ایران باید از حقوق و دستمزد متناسب با یک زندگی برخودار از رفاه و بیمه و مسکن بهره‌مند شوند.
کارگران ایران باید حق داشته باشند که تشکل‌های آزاد و مستقل برپا کنند.
کارگران ایران باید از کار و امنیت شغلی برخودار باشند و در این راستا باید تمام شرکت‌های پیمانکاری تأمين نيروی انسانی و هر گونه واسطه در کار استخدام‌ کارگران برچیده شوند.

کارگران و زحمتکشان ایران!
در گسترش مبارزه شما،‌ و به‌خصوص در پیوند همه‌جانبه شما با سایر هم‌رزمان و هم‌زنجیران‌تان و در همبستگی فراگیرتان با عموم هموطنان به‌جان آمده قدرت عظیمی نهفته است که تومار ولایت فقیه در هم می‌پیچد.
با تبعیض و ستم رژیم آخوندی علیه ملیت‌های ایران یا پیروان مذاهب مختلف مقابله کنید و بر یک‌پارچگی و همبستگی میان خود تأکید کنید.
در مقابل رفتارها و تبلیغات ارتجاعی این رژیم برای اشاعه زن‌ستیزی و اعمال تبعیض‌های ضدانسانی علیه زنان کارگر بایستید و به یاری و ‌دفاع از حقوق زنان ستمزده برخیزید. این مبارزه‌یی است برای دفاع از حقوق تمام کارگران.
با تحریم فعال نمایش انتخابات قلابی رژیم ولایت فقیه و شعارهای نه جلاد نه شیاد، هر کارخانه وکارگاه و معدن یا اداره و هر محیط کاری را به‌کانون اعتراض و پایداری برای احقاق آزادی‌ها و حقوق پایمال شده خود تبدیل کنید.
سلام بر همه کارگران و زحمتکشان ایران.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]