دی-۲۱ ۱۳۹۷

ضرورت به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

ضرورت به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

وزیر خارجه تصریح كرد هنگامیكه آمریكا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می‌كند «آن‌ها جلو می‌آیند و پیشروی می‌كنند».
مریم رجوی، با استقبال از فاصله گرفتن آمریكا از سیاست‌هایی كه مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بوده‌اند، بار دیگر خاطرنشان كرد، دستیابی به سلاح‌های كشتار جمعی، نقض حقوق بشر، صدور بنیادگرایی و تروریسم، چهار ستون تئوكراسی حاكم بر ایران است. راه‌حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموكراتیك دیكتاتوری دینی و تروریستی، لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژیم ركوردار جهانی اعدام، تنها زبان قاطعیت و قدرت را می‌فهمد.
مریم رجوی، از جانب مقاومتی كه از سال۱۳۶۰ خواهان تحریم تسلیحاتی و نفتی دیكتاتوری دینی بوده است، ضرورت موارد زیر را بار دیگر مورد تأكید قرار داد:
۱-به‌رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی
۲-قراردادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارتخارجه آمریكا و اتحادیه اروپا
۳-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریكا و اروپا
۴- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت پس از ۶۵بار محكومیت در ملل متحد
۵-حمایت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی به دادگاه بین المللی
۶-اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل متحد و به‌رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران
۷-اخراج قاطعانه فاشیسم دینی حاكم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان
۸-وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازای دارایی‌ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاه‌های سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران كه به‌طور کامل با هزینه خود آن‌ها تهیه شده و اسناد آن موجود است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱دی۱۳۹۷ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۹)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]