شهریور-۱۱ ۱۴۰۲

دیدار و گفتگوی مريم رجوی با سناتور مایکل مک‌ دونالد عضو سنای کانادا

Catégories // آخرین خبرها // دیدارها // فعاليت‌ها

دیدار و گفتگوی مريم رجوی با سناتور مایکل مک‌ دونالد عضو سنای کانادا

روز پنجشنبه ۹شهریور ۱۴۰۲، مریم رجوی با سناتور مایکل مک دونالد از سنای کانادا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت بحرانی رژیم و موقعیت مقاومت ایران مورد بحث قرار گرفت.
سناتور مک دونالد با اشاره به تاریخچه مقاومت ایران برای آزادی گفت: قدرت مقاومت ایران برای من ستایش‌انگیز است. رژیم ایران خیلی تلاش می‌کند تا این مقاومت را حذف کند اما این جنبش مقاومت نقطه امیدی برای بسیاری از مردم آزادی‌خواه است.
وی قیام‌های سال گذشته مردم ایران را ستود و افزود: مردم ایران بسیار شجاع و برخوردار از یک فرهنگ غنی هستند و همه چیز نشان می‌دهد که اکنون زمان تغییر است و این حق مردم ایران است که یک حکومت دموکراتیک داشته باشد. این، نه فقط به ‌نفع مردم ایران، بلکه به نفع کل منطقه و جهان است.
سناتور مک دونالد با آرزوی پیروزی برای مردم ایران تأکید کرد، دیدن جنایات این رژیم، خشم و انزجار انسان را برمی‌انگیزد اما روشن است كه تغيير زمانی محقق می‌شود كه انسان‌ها و جريانات سياسی در مبارزه، پايداری نشان دهند و اين همان چيزی است كه من در طول اين چهار دهه از مبارزات اعضا و هواداران مقاومت ایران ديده‌ام و بدون ترديد تحقق يک ايران دموكراتيک در دسترس است.
مریم رجوی با قدردانی از حمایت سناتور مک دونالد و سایر نمایندگان و منتخبان مردم کانادا از مقاومت مردم ایران گفت: رژیم آخوندها در محاصره بحران‌های متعدد، تلاش می‌کند با انواع زد و بندها برای جایگزین دموکراتیک خود محدودیت ایجاد کند و در داخل کشور نیز، با اعدام و سرکوب بی‌رحمانه مانع حرکت و قیام مردم شود.
اما خواست مردم ایران سرنگونی قطعی این رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]