اسفند-۱۲ ۱۴۰۱

بازدید هیات پارلمانی ایتالیا از اشرف۳

Catégories // آخرین خبرها // دیدارها // فعاليت‌ها

بازدید هیات پارلمانی ایتالیا از اشرف۳

دیدار و گفتگو با هیأت پارلمانی ایتالیا

هیاتی از نمایندگان پارلمان ایتالیا به ریاست سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیته امور اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور و نمایندگان پارلمان خانم استفانیا آسکاری از کمیته قضایی و آقای امانوئله پوتزولو از کمیته خارجه، روز پنجشنبه ۱۱اسفند با خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت دیدار وگفتگو کردند.
خانم مریم رجوی ضمن قدردانی از تلاش‌های سناتور ترتزی و اعضای هر دو مجلس ایتالیا در حمایت از قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و تلاش‌های آن‌ها برای حفاظت از مجاهدین در برابر حملات زمینی و موشک باران در اشرف و لیبرتی در سال‌های گذشته، گفت: رژیم آخوندها به‌رغم کشتار وحشیانه بیش از ۷۵۰تن از جوانان قیام کننده و دستگیری‌های گسترده، قادر به کنترل وضعیت انفجاری جامعه و مقابله با قیام‌ها و جوانان شورشگر و کانون‌های شورشی نیست.

سناتور ترتزی گفت: کار با شما و جنبش مقاومت ایران برای من یک تجربه بسیار عالی بود. شما در صحنه سیاسی کارهای بزرگی کرده‌اید. شما برخلاف بسیاری دیگر از جنبش‌ها، مستقل هستید. پیشرفت‌های اشرف۳ در سال‌های اخیر از هر نظر و ظرفیت‌های انسانی سازماندهانه و سیاسی سازمان مجاهدین و رهبری خارق العاده خانم رجوی، یک ایران دموکراتیک را بیشتر از همیشه در چشم‌انداز قرار داده است.
سناتور ترتزی افزود مبارزه مردم ایران برای آزادی به دوران حاکمیت رژیم مذهبی محدود نمی‌شود آن‌ها در دوران دیکتاتوری شاه نیز برای آزادی می‌جنگیدند. مردم ایران در هر دو رژیم تحت ستم و سرکوب قرار داشتند و به‌همین خاطر امروز در قیامشان هر نوع دیکتاتوری را نفی می‌کنند. بازگشت به دیکتاتوری پیشین سرابی بیش نیست و تنها رژیم ایران از چنین بحثی سود می‌برد.

خانم استفانیا آسکاری نماینده مجلس ایتالیا گفت: من در پارلمان ایتالیا در نوشتن قانونی در مخالفت با خشونت علیه زنان کار کردم و وقتی اقدامات رژیم آخوندها علیه زنان را دیدم، به خوبی دریافتم که آخوندهای حاکم چقدر از زنان می‌ترسند. به‌همین دلیل بالاترین احترام را برای زنان ایران و شخص شما که یک رهبر واقعی هستید قائلم و از شما سپاسگزارم.

آقای امانوئله پوتزولو، نماینده پارلمان ایتالیا از کمیته خارجه گفت: ما می‌توانیم متعهد شویم که آن چه را در موزه مقاومت دیدیم به دیگرپارلمانترها منتقل کنیم و به‌طور خاص سوء استفاده رژیم از مذهب برای توجیه جنایاتش را افشا کنیم.
هیات پارلمان ایتالیا به ریاست سناتور ترتزی، علاوه بر بازدید از موزه مقاومت و نقاط مختلف اشرف۳ در بازدیدهای دو روزه خود، در جمع مجاهدان آزادی نیز شرکت و سخنرانی کردند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]