تیر-۲۳ ۱۴۰۲

ديدار با آندرآ دی‌جوزه په، عضو کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا

Catégories // آخرین خبرها // دیدارها // فعاليت‌ها

ديدار با آندرآ دی‌جوزه په، عضو کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا

در دیدار با آقای دی‌جوزه په عضو کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا، وی به قیام مردم ایران و شجاعت زنان اشاره کرده و در باره واكنش‌های هيستريک و احضار سفير ايتاليا توسط وزارتخارجه رژيم گفت: اين‌ها همه به‌خاطر ضعف رژيم و ترس آن‌ها از مقاومت شماست.
مطمئن باشید که شما دوستان خوبی در ایتالیا دارید.
ما این مبارزه را در كنار شما ادامه می‌دهیم.

ضمن تشكر از آقای دی جوزه په و همكارانش در پارلمان ايتاليا به‌خاطر حمايت‌های مستمرشان از حقوق‌بشر و دموكراسی در ايران بر ضرورت افزایش فشار و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم آخوندها تاکید کردم که: هر چند رژيم ايران با تمام قوا، با كشتار قيام‌كنندگان، دستگيری‌های انبوه و تشديد اعدام‌های جنايتكارانه می‌خواهد مردم ايران را خاموش كند، اما مردم ایران به قیام و مقاومت برای سرنگونی اين رژیم و استقرار دموكراسی و حاكميت مردم ادامه می‌دهند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]