شهریور-۱۸ ۱۴۰۲

ديدار مريم رجوی با رندی وبر، نماينده كنگره آمريكا از تگزاس

Catégories // آخرین خبرها // دیدارها // فعاليت‌ها

ديدار مريم رجوی با رندی وبر، نماينده كنگره آمريكا از تگزاس

آقای رندی وبر نماينده كنگره آمريكا، عضو کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمايندگان و عضو گروه پارلمانی حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران، پنجشنبه ۱۶‌شهريور با مريم رجوی ديدار وگفتگو كرد.

آقای وبر در اين ديدار با ابراز انزجار از جنايات رژيم آخوندی عليه مردم ايران، گفت علاوه بر مردم ايران، اين رژيم تهديدی برای منطقه و جهان است و ما در كنگره آمريكا از مبارزه مردم ايران تحت رهبری شما برای سرنگونی رژيم آخوندها حمايت می‌كنيم.
آقای وبر افزود اكثريت كنگره آمريكا در طرف مقاومت ايران هستند و از طرح ۱۰‌ماده‌یی شما برای آينده ايران حمايت می‌كنند. وی با ستايش از شجاعت مردم ايران به‌ويژه زنان و مردان عضو مقاومت در رويارويی با رژيم آخوندها گفت پيام جوانانی كه من در صفوف مقاومت می‌بینم، اين است كه دوران اين رژيم به‌سر آمده و استقرار دموكراسی در ايران تحت رهبری شما نزديک است.

مريم رجوی ضمن تشكر از تلاش‌های پيگير آقای وبر، برای تأمين حفاظت ساكنان اشرف و ليبرتی و انتقال آن‌ها به خارج از عراق گفت مردم ايران ديگر حاضر به تحمل اين رژيم نيستند و عزم خود را برای سرنگونی اين رژيم جزم كرده‌اند و بهای آن را هر ‌چه كه باشد می‌پردازند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]