فروردین-۰۷ ۱۳۸۹

ملاقات با آقای گونتر کریش باوم

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ملاقات با آقای گونتر کریش باوم

در جریان سفر به آلمان، خانم مریم رجوی با شماری از شخصیت‌های سیاسی آلمان دیدار و گفتگو کرد.
آقای گونتر کریش باوم رئیس کمیسیون امور اتحادیه اروپا در پارلمان فدرال آلمان از حزب دمکرات مسیحی یکی از ملاقات کنندگان بود.
در این ملاقات خانم رجوی بی‌ثباتی و بی‌آیندگی رژیم و ناتوانی آن در بازگرداندن اوضاع به قبل از شروع قیام ها را مورد تأکید قرار داد و خاطر‌نشان کرد که اوضاع به کلی غییر کرده اما اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو کماکان درسیاست گذشته خود درجا می‌زنند.

آقای گونتر کریش باوم از موقعیت و اعتبار مقاومت ایران در سطح بین‌المللی و از جمله حمایت‌هایی که در مجلس فدرال آلمان از آن برخوردار است، اظهار خوشوقتی کرد. و با تأیید دیدگاه‌های مریم رجوی تاکید نمود که ما نیاز به تغییر دراروپا داریم، چون با یک رژیم دیکتاتوری مواجه هستیم که نه برای دموکراسی ارزشی قائل است، نه دادگاه منصفانه دارد و نه حقوق انسانی مردم ایران را رعایت می‌کند.

به علاوه با دستیابی به ظرفیت و تکنولوژی لازم، به بمب اتمی نزدیک شده است. رئیس کمیسیون امور اتحادیه اروپا در پارلمان فدرال آلمان تصریح کرد که ما حمایت از مقاومت ایران را ضروری می‌دانیم زیرا معتقدیم که تغییر توسط خود مردم ایران محقق می‌شود. به‌همین دلیل بیانیه‌یی در دفاع از ساکنان اشرف و قیام مردم ایران را امضاء کرده‌ایم.

آقای گونتر کریش باوم هم‌چنین از فشارها و توطئه‌های رژیم علیه شهر اشرف اظهار نگرانی کرد و بر لزوم اقدامات ضروری در سطح بین‌المللی برای حفاظت ساکنان اشرف توسط ملل متحد تأکید کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]