اردیبهشت-۲۳ ۱۴۰۳

مجاهد پاکباز رحیم احرار نمونه‌یی از صدق و فدای مجاهدین

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مجاهد پاکباز رحیم احرار نمونه‌یی از صدق و فدای مجاهدین

پرواز جاودانگی مجاهد صدیق رحیم احرار را به همرزمان و بستگانش و به مردم سرفراز لارستان تسلیت می‌گویم.

۴۶سال مبارزه علیه رژیم‌های ستمگر شاه و شیخ و جنگاوری‌اش در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی، از او مجاهدی رها و و راهگشا در پهنه‌های مختلف نبرد با استبداد خون‌آشام دینی و رهایی میهن اسیر از چنگال جلادان حاکم ساخته بود.

رحیم قهرمان نمونه‌یی مثال زدنی از پاکبازی و صدق و فدا بود که با فروتنی و تواضع انقلابی از هیچ کار و خدمتی برای همرزمانش فروگذار نمی‌کرد.

به‌راستی این قهرمان پاکباز از افتخارات لارستان و مجاهدین خلق ایران محسوب می‌شود و مجاهدت خالصانه و جنگاوری او در رزم جوانان شورشگر لارستان شکوفاست.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]