مهر-۰۵ ۱۳۸۹

پیام به بازاریان شریف

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به بازاریان شریف

با درود به بازاریان شریفی که در تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اردبیل، نیشابور و تربت حیدریه به اعتصاب دست زده‌اند.
اعتصاب‌های شما واکنش ارزشمندی است در برابر چپاولگری آخوند‌ها حاکم و سیاست خیانتکارانه‌یی که تولید ملی و تجارت داخلی ایران را به سود سپاه پاسداران ولایت‌ فقیه به ویرانی کشانده است.

اکنون بر اثر سیاست ضدملی و ضدمردمی خامنه‌ای و گماشته او ـ از جمله واردات افسارگسیخته و دست‌اندازی سپاه پاسداران بر بخش اعظم تجارت و تولید و صادرات و واردات ایران ـ تولید ملی به سرعت در حال انهدام است، تجارت ایران در مهم‌ترین رشته‌ها در حال فروپاشی است، بخش خصوص کشور به آخر کار خود نزدیک می‌شود و کسادی و رکود به حدی بازار و واحدهای تجاری و تولیدی را تحت فشار قرار داده است که چک های برگشتی به میزانی که در تمام سی سال گذشته بی‌سابقه است افزایش یافته است.
در این وضعیت، افزایش ظالمانه مالیات‌ها، بر اساس روش مالیات بر ارزش افزوده، شوک جدیدی به اقتصاد نیمه جان داخلی وارد می‌کند.
در حقیقت، دولت ورشکسته خامنه‌ای تلاش می‌کند تاوان بحران اقتصادی و سیاست‌های میهن‌بربادده خود را از جیب بازاریان و واحدهای کوچک تجاری درآورد.

حال آن که معاملات عظیم سپاه پاسداران عملاً از هر گونه پرداخت مالیات معاف است. و رژیم ولایت فقیه نمی‌تواند به این سئوال بزرگ پاسخ بدهد که با دست کم ۳۴۰میلیارد درآمد نفت ایران در پنج سال گذشته چه کرده است؟
اعتصاب بازاریان ایران که سه ماه پیش نیز در شماری از شهرهای بزرگ ایران جریان داشت، در عین حال گوشه‌یی از نارضایتی متراکم جامعه ایران را بازگو می‌کند که خواهان به زیر کشیدن رژیم ولایت‌فقیه است.
هم‌چنین به بازاریان آزاده‌ ای درود م‌یفرستم که هیچگاه سر سازش در مقابل رژیم ضد ایرانی و ضداسلامی خمینی و جانشینان پلید او فرود نیاوردند و بهای آن را با از دست دادن جان و مال خود یا با تبعید و جلای وطن پرداختند.
از هموطنانم در ایران می‌خواهم که به حمایت از بازاریان شریف و اعتراضهای حق طلبانه آن‌ها برخیزند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]