مرداد-۳۰ ۱۳۸۸

پیام به جلسه زنان در ایتالیا

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به جلسه زنان در ایتالیا

پیام به جلسه زنان در ایتالیا در همبستگی با هزار زن قهرمان در اشرف و زنان به‌پاخاسته ایران

نمایندگان محترم
خانم‌ها، آقایان

از فرصت صحبت با شما بسیارخوشوقتم.
و از توجه شما به وضعیت اضطراری اشرف تشكر می‌كنم.

امروز دقیقا ۲۴ روز از حمله به كمپ اشرف كه محل استقرار ۳۴۰۰‌عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است می‌گذرد. این حمله توسط نیروها تحت امر نوری مالكی و براساس «توافق دو جانبه» با خامنه‌ای صورت گرفت و هماهنگی آن را سپاه تروریستی قدس و سفارت رژیم در بغداد برعهده داشت.

 

در نتیجه این حمله وحشیانه، ۱۱‌نفر از ساكنان اشرف شهید، ۵۰۰ مجروح و ۳۶ تن به گروگان گرفته شدند كه برخی از آن‌ها شدیدا مجروح شده بودند و هم اینك در زندان و اعتصاب غذا به‌سرمی‌برند.

ساكنان اشرف، افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو هستند. گشودن آتش بر روی آن‌ها و كوبیدن تبر و میله آهنی بر سر و روی افراد بی‌دفاع، جنایت علیه بشریت است.

به‌خصوص، من میٰخواهم به رفتار وحشیانه مهاجمان نسبت به زنان در اشرف اشاره كنم. آن‌ها زنان را وسیعاً به تجاوز تهدید كردند. حتی تهدید كردند كه تمام مردان اشرف را قتل‌عام خواهند كرد تا پس از آن، محل‌های استقرار زنان را تصرف كنند.

زنان اشرف عمدتا از زندانیان سیاسی یا دانشجو یا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران و اروپا و آمریكا هستند
آن‌ها پیوستن به مقاومت و پایداری در اشرف را با طیب خاطر و چشم پوشی از شغل و رفاه شخصی انتخاب كرده‌اند تا مردم و كشورشان را آزاد كنند.

آن‌ها نه فقط برای خواهران خود در ایران، بلكه برای زنان تمام كشورهای منطقه، الگوی رهایی و آزادگی و پیشرفتند.
به‌همین دلیل، دفاع از اشرف، یاری رساندن به مبارزه علیه فاشیسم مذهبی، یعنی خطر مبرم صلح و امنیت تمام جهان است.

دوستان عزیز
جنایت نیروهای عراقی در اشرف و رفتار وحشیانه آن‌ها نسبت به زنان، به‌طور مضاعف اثبات كرد كه مأموریت آن‌ها ، نه حفظ امنیت اشرف، بلكه سلب امنیت از آن است.
از ایالات متحده می‌خواهیم كه به صورت موقت حفاظت شهر اشرف را برعهده بگیرد. به‌ویژه آن كه نیروهای مهاجم، آرایش جنگی خود را حفظ كرده هر لحظه ممكن است به كشتار جدیدی در اشرف دست بزنند.
من روز گذشته از دبیر كل ملل متحد خواستم یك هیئت ناظر سازمان ملل با پرچم خود را در داخل اشرف مستقر كند تا زمانی‌كه به‌عنوان یك راه حل درازمدت یك نیروی بین المللی ذیصلاح حفاظت ساكنین اشرف را به‌عهده بگیرند،

من سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر و مدافع حقوق زنان را به حمایت از زنانی كه در صف مقدم قیام هستند و به حمایت از هزار زن قهرمان در اشرف فرا می‌خوانم.

از شما دوستان عزیز می‌خواهم كه از دولت ایتالیا بخواهید كه از حقوق ساكنان اشرف حمایت كرده، جنایت وحشیانه دولت مالكی در اشرف را محكوم كنند.
از شما هم‌چنین می‌خواهم كه دولتتان را به حمایت از قیام كنندگان در ایران ترغیب كنید. قیامی كه سر باز ایستادن ندارد و تا سرنگونی رژیم ملاها ادامه خواهد داشت. آن‌چه در ایران می‌گذرد شروع پایان دیكتاتوری مذهبی است.

در پایان صمیمانه‌ترین تشكراتم را از شما نمایندگان محترم و دوستان مقاومت و مردم ایران ابراز می‌كنم.
من هرگز حمایت و مهمان نوازی شما را در سفری كه به كشور شما داشتم فراموش نمی‌كنم.
متشكرم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]