• صفحه اول / آخرین خبرها / مریم رجوی: قرار گرفتن جلاد قتل‌عام و یک جنایتکار علیه بشریت در مقام ریاست‌ جمهوری رژیم علامت درماندگی و نقطه پایان و سرنگونی است
خرداد-۲۹ ۱۴۰۰

مریم رجوی: قرار گرفتن جلاد قتل‌عام و یک جنایتکار علیه بشریت در مقام ریاست‌ جمهوری رژیم علامت درماندگی و نقطه پایان و سرنگونی است

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: قرار گرفتن جلاد قتل‌عام و یک جنایتکار علیه بشریت در مقام ریاست‌ جمهوری رژیم علامت درماندگی و نقطه پایان و سرنگونی است

رئیسی باید در دادگاه بین‌المللی در برابر عدالت قرار بگیرد

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، پس از اعلام نتایج انتخابات رژیم آخوندها گفت:
به‌رغم رسوایی و کلان تقلب‌ها، ابعاد تحریم آن‌قدر گسترده بود که سرانجام رژیم به مشارکت زیر ۴۹درصد رضایت داد و به روشنی اذعان کرد که اکثریت مردم ایران انتخابات این رژیم را تحریم کرده و آن را نامشروع می‌شناسند. تقلب‌های نجومی و ۵برابر کردن میزان مشارکت در تاریک‌خانه تجمیع آراء کسی را در ایران نمی‌فریبد و در این حقیقت تغییری نمی‌دهد.

رئیسی جلاد ۶۷ و قاتل مجاهدین آخرین برگ خامنه‌ای برای بقای رژیم است. قرار گرفتن جلاد قتل‌عام و یک جنایتکار علیه بشریت در مقام ریاست ‌جمهوری رژیم علامت درماندگی و نقطه پایان و سرنگونی است. او باید در دادگاه بین‌المللی در برابر عدالت قرار بگیرد.

از این پس جامعه جهانی هیچ توجیهی برای مراوده و مماشات با حکومتی که رئیس جمهور آن یکی از جنایتکاران بزرگ علیه بشریت در دوران معاصر است، ندارد. جهان باید با قاطعیت در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم، در کنار مردم ایران و خواست آن‌ها برای سرنگونی رژیم و استقرار یک جمهوری دمکراتیک قرار بگیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۲۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]