آذر-۱۶ ۱۳۸۸

درود بر قیام مردم و دانشجویان دلیر ایران در ۱۶آذر

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درود بر قیام مردم و دانشجویان دلیر ایران در ۱۶آذر

شعله‌های قیام بزرگی که امروز در تهران و اصفهان و شیراز و کرمان و اهواز و یاسوج و همدان و کرمانشاه و قزوین و اراک و شهرهای دیگر زبانه کشید، بار دیگر چشم‌انداز به زیر کشیده شدن قطعی دیکتاتوری ولایت‌فقیه را در برابر انظار همگان روشن ساخت.

لشکرکشی و آرایش جنگی امروز رژیم در خیابان‌های مرکزی تهران، محاصره دانشگاه‌ها، تعطیلی اجباری بخشی از مدارس و مغازه‌ها، انتقال جنایت‌کاران بسیجی و لباس شخصی از شهرهای مختلف به پایتخت هیچ‌کدام نتوانست آتشفشان اعتراض‌های جامعه را مهار کند.

امروز باز‌هم عزم زنان و جوانان ایران برای کسب آزادی بر هیولای سرکوب غلبه کرد، سیل جمعیت بی‌تاب دوباره خیابان‌ها را به‌تسخیر خود در آورد، زنان و دختران شجاع به صورت گسترده در قیام شرکت کردند و در بسیاری ازصحنه ها پیشتاز و راهگشا بودند. درود برآن‌ها.
در چند صدمتری بیت خامنه‌ای خروش مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و خامنه‌ای قاتل است حکومتش باطل است، به اوج رسید.
این صدای پرطنین، صدای انقلاب مردم ایران را، خامنه‌ای مدت‌هاست که می‌شنود اما از ترس شکنندگی فوق‌العاده حکومت فرتوتش یارای کمترین انعطاف و تغییری در سیاست به بن‌بست رسیده خود نیست و جز سرکوب فزاینده داخلی و تشدید مداخله درعراق و صدور تروریسم و بنیادگرایی در کشورهای منطقه و ساختن بمب اتمی راهی برای بقای فاشیسم منفور ومطرود مذهبی نمی یابد، حال آنکه دیوار همین سیاست‌ها هم بر سر رژیمش خراب می‌شود.

به‌خصوص که شعارها و خواسته‌های قیام، بر سرنگونی تمامیت رژیم ولایت‌فقیه متمرکز شده است.
عموم هموطنانم ومردم شریف وآزاده را به همبستگی وهمراهی با قیام آفرینان و تداوم خیزش‌ها و اعتراضات ضد‌حکومتی فرامی‌خوانم و از دولت‌های مختلف جهان می‌خواهم که از هر گونه امتیاز دادن به این رژیم که در خدمت سرکوب مردم ایران است خودداری کنند و با طرد فاشیسم مذهبی از جامعه جهانی خود را با قیام مردم ایران همراه سازند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]