تیر-۱۶ ۱۴۰۳

دومین پتک کوبنده تحریم، گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

دومین پتک کوبنده تحریم، گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین

۹۱درصد مردم دور دوم نمایش انتخابات خامنه‌ای را تحریم کردند
تعداد رای دهندگان در کل کشور حدود ۵،۵ میلیون نفر یعنی ۹درصد دارندگان حق رأی است.

بر اساس گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور شمار شرکت‌کنندگان دور دوم نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم ۵.۵ میلیون نفر یعنی ۹درصد دارندگان حق رای است و ۹۱درصد مردم این نمایش را تحریم کردند.
این آمار مبتنی بر نمونه‌گیری علمی و مانیتور ۲۰۰۰ شعبه رأی‌گیری در ۲۴۸شهر و ۶۰روستا در ۳۱استان توسط کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین به مدت ۱۶ساعت می باشد.
تعداد کل رأی‌دهندگان در ۲۰۰۰شعبه فوق‌ ۱۸۸هزار و ۴۸۰نفر بود.
به این ترتیب تعداد رأی‌دهندگان در ۵۸هزار و ۶۴۰شعبه رأی‌گیری، طی ۱۶ساعت، حدود ۵میلیون و ۵۳۰هزار می‌شود. این رقم، آرای باطله و سفید و هم‌چنین آرای کسانی را که به هر دلیل ناگزیر از رأی دادن شده اند دربرمی‌گیرد.
به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین همه چیز برای کلان تقلبات چیده شده بود. به‌خصوص که خامنه‌ای از صبح اول وقت به هنگام رأی دادن، با این ادعا که «شوق و علاقه مردم بیشتر از قبل است»، برای رقم‌سازی‌های نجومی، زمینه‌سازی کرده بود.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران گفت این تحریم بزرگ «نـه» فراگیر به استبداد دینی و رأی قاطع مردم ایران به سرنگونی رژیم آخوندی و برقراری جمهوری دموکراتیک است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶تیر ۱۴۰۳ (۶ژوئیه ۲۰۲۴)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]