اسفند-۲۳ ۱۳۸۸

تسلیت درگذشت هنرمند محبوب و مترقی فرانسه

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت درگذشت هنرمند محبوب و مترقی فرانسه

مریم رجوی طی پیامی درگذشت ژان فرا، هنرمند محبوب و مترقی فرانسوی را به همسرش و به مردم و جامعه هنری وفرهنگی فرانسه، تسلیت گفت و افزود:
اندوه بزرگ شما به‌خاطر درگذشت ژان فرا، مرا عمیقا تحت تأثیر قرارداده است. مقاومت ایران با تمامی اعضا و حامیانش در غم بزرگ شما شریک است .
ارزش‌های انسانی و شجاعت سیاسی ژان فرا، که هم‌طراز با استعداد و درخش هنریش بود، از او انسانی والا، هنرمندی محبوب، و متعهد و یک دوست بزرگ برای مقاومت و مردم ایران ساخته بود. او به ارزش‌های تاریخی فرانسه و آرمان‌های حقوق‌بشر، آزادی، برابری و بر‌ادری، ایمانی راسخ داشت و در سخت‌ترین شرایط درحمایت ازمقاومت ایران شجاعانه به‌پاخاست و معامله ننگین برای قربانی کردن یک مقاومت مردمی را محکوم کرد.
دراین سال‌ها، ترانه‌های زیبا و پرمعنای ژان فرا، در رسانه‌های مقاومت ایران، برای مردم ما ترجمه و تکرار شده و نام و آرمان‌های انسانی او را در قلب و ضمیر مردم ایران جای داده است.
خاطره ژان فرا، برای همیشه در تاریخچه مبارزات مردم ایران برای دمکراسی و آزادی، به‌جا خواهد ماند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]